Recenzia
Ľubica Psotová
11.02.2016

Čierny dom - Peter May

Preklad Alojz Keníž
Plus v Albatros media 2015

Krimitriler Petra Maya Čierny dom je prvým dielom série o  Finovi Macleodovi z ostrova Lewis (pri Škótsku). Kniha si čitateľa podmaní svojím strhujúcim dejom, podaným premyslene v dvoch časových líniách dvomi typmi rozprávačov. Autor práve týmto spôsobom úspešne zvyšuje napätie a zároveň dôkladne predstavuje rôzne roviny príbehu. Detailne nazerá na minulosť a prítomnosť svojich postáv, presvedčivo zachytáva zmeny alebo naopak stabilitu niektorých javov v  ich vnútornom či vonkajšom svete. Citlivo popisuje myšlienkové pochody hrdinov, pretkané výstižnou charakteristikou ich pocitov. Darí sa mu vytvoriť vynikajúce paralely medzi minulosťou a  prítomnosťou, ktoré v  čitateľovi vyvolávajú presne požadovanú emóciu alebo ho prinútia zamyslieť sa nad zobrazenou situáciou.

Román popri detektívnom príbehu v sebe nesie aj bohaté psychologické, spoločenské či filozofické témy. Svojím akčným charakterom naberá podobu dobrodružného románu, a to najmä pri zobrazovaní každoročnej mimoriadne nebezpečnej výpravy lovcov súl (vtákov) na Skalu. Text má blízko aj k cestopisu, pretože dôkladne predstavuje kolorit krajiny, jej prírodné i kultúrne špecifiká. May s prirodzenou ľahkosťou absorbuje v  diele všetky tematické odlišnosti a  so zanietením ich zjednocuje pod kľúčovým detektívnym motívom. Na jednej strane podáva úprimné svedectvo o vnútorných poryvoch, citových vnemoch a  názoroch človeka v  rôznych etapách jeho života, na druhej autenticky ilustruje možnosti existencie v  neľahkých a  nehostinných podmienkach. Vypovedá o príjemných i ťažkých momentoch, pátra po túžbach a možnostiach ich naplnenia. Kniha sa stáva encyklopédiou prežívania jedinca na ostrove Lewis.

Vierohodnosť príbehu May zvýšil aj plasticky vytvorenou ústrednou postavou policajného detektíva Fina Macleoda, ktorý sa vracia na svoj rodný ostrov, aby tu hľadal súvislosti s podobnou vraždou spáchanou v  Edinburghu. Záujem čitateľa priťahuje svojou charizmou, vytrvalým odhodlaním nájsť vraha a  svojimi rozumovými schopnosťami. Fin však navyše pred čitateľa vystupuje z  úplnej hmly svojich tajomstiev nečakane nahý a  odhalený – skladá zo seba masky, odkrýva rany i citlivé miesta, nebojí sa priznať k  hnevu, osamelosti, strachu či žiarlivosti. Prerýva sa všetkými vonkajšími vrstvami, aby dokázal objaviť podstatu. A  tak nielen Fin, ale i  čitatelia sledujú pátranie po vrahovi ako pátranie po krivdách z  minulosti, ktoré v  každom človeku sú a ktoré v ňom sídlia ako starý, prehliadaný, no i tak sa neustále pripomínajúci čierny dom.