Recenzia
Juraj Hladký
30.11.2005

Cisár je nahý (Represia verzus výchova) - M. Justová - Psychológia existencie a spoločnosti

Psychológia existencie a spoločnosti

M. Justová

Cisár je nahý (Represia verzus výchova)

Bratislava, Vydavateľstvo Oto Németh 2005

Pomáhať väzňom? Šialené! A predsa je to asi jediný účinný spôsob ochrany spoločnosti pred narastajúcou kriminalitou a recidívou. To je jedno z ťažiskových poznaní tejto knihy, do ktorej autorka zahrnula svoje 10-ročné skúsenosti zo sociálnej práce s väzňami vo výkone trestu a po ňom. Prísna, aj keď zaslúžená represia (je ňou už sama izolácia) postupne spôsobuje depriváciu a neraz aj deštrukciu osobnosti. Vo výkone trestu chýba pozitívna individuálna pedagogicko-psychologická práca s väzňami a príprava na situácie, ktoré ho očakávajú po návrate do reálneho života. Človek po výkone trestu prežíva kultúrny šok, spoločnosť ho odmieta a od recidívy je už len kúsok. Prekvapivé je autorkino konštatovanie, že súčasný väzenský systém výlučnej represie do istej miery nahráva recidíve. Tento problém vysvetľuje z psychologického aj pedagogického hľadiska v prvej kapitole.

V ďalších častiach knihy predstavuje stratégie sociálnej práce, úspešné formačné alebo podporné metódy v práci s ľuďmi počas výkonu trestu, ktorých cieľom je pomôcť v príprave väzňa na život vonku. Autorka utvorila a s pomocou európskych fondov vo výkone trestu realizovala v spolupráci s viacerými organizáciami niekoľko dlhodobých a krátkodobých výchovno-vzdelávacích a iných projektov zameraných okrem iného aj na rozvoj vôľových schopností, sociálnych, komunikačných a zamestnaneckých zručností pre ľudí s dlhodobým výkonom trestu. V práci s mnohými absolventmi pokračuje aj po prepustení, teda v období, ktoré je pre človeka po výkone trestu najkritickejšie (zamestnávanie v chránenej dielni, ktoré aj sama realizuje, poradenská činnosť a i.). Neobhajuje „výdobytky“ pre väzňov, práve naopak, jej prístup je humanizujúci tým najprirodzenejším spôsobom – ponúka väzňom  bezpečnú a dôstojnú cestu a nám zasa ochranu pred recidívou (najmä násilnej) kriminality. Hoci sama si uvedomuje, že sociálna práca s väzňami problém recidívy úplne nevyrieši, dáva dobrý základ pre veľkú časť populácie väzňov.

Knihu M. Justovej možno označiť za prvú učebnicu sociálnej práce s ľuďmi vo výkone trestu a po ňom, ale aj za knihu, po ktorej siahne diskurzívny čitateľ, koho zaujíma tabu v sociálnych vedách. Knižka vyšla aj v anglickej mutácii.

Juraj Hladký