Recenzia
Zuzana Hašková
19.10.2006

Človek v sieťach - Jozef Špetko - Príťažlivé pravdivé svedectvá

Príťažlivé pravdivé svedectvá

Jozef Špetko

Človek v sieťach

Bratislava, Kalligram 2005

Jozef Špetko bol v rokoch 1968 – 1995 pracovníkom rozhlasovej stanice Slobodná Európa v Mníchove. V prvej časti spomienkovej knihy sa venuje všeobecným kultúrno-spoločensko-politickým problémom, jej druhá a podstatnejšia časť je už analýzou fungovania stanice. Autor sa zameriava najmä na málo spracovaný slovenský podiel vo vysielaní. V rámci zahraničného vysielania je pre Špetku dôležité najmä vysielanie pre poslucháčov na Slovensku, ktorí boli železnou oponou odrezaní od dôveryhodného zdroja informácií. Táto časť knihy je podrobne okomentovaná poznámkami, ktoré dopĺňajú základný text citáciami zo zdrojov. Venuje sa aj technike RFE, pravidlám práce, štruktúre organizácie, jej vedeniu a financovaniu. Slobodná Európa je charakterizovaná ako nezávislé médium, ktoré nie je hlásnou trúbou nijakého vládneho programu, ale objektívnym spravodajcom. Nepredstavuje ju ako mocného kolektívneho hrdinu v plnom nasadení boja proti zlému nepriateľovi, práve naopak, veľký priestor venuje jej vnútorným problémom, protekciám, intrigám, bojom medzi zamestnancami, očierňovaniu, nekalej činnosti. Autor je kritický aj keď hovorí o slovenskom podiele vo vysielaní. Otázka česko-slovenských vzťahov patrí v knihe medzi najzávažnejšie témy. Autor nezastáva nijaké extrémne stanovisko, rovnakou mierou spomína české previnenia aj slovenské omyly. V kapitole zameranej na obdobie po páde socializmu sa dotýka existenčných otázok RFE, keď sa začalo uvažovať o opodstatnenosti jej vysielania na Slovensku. Práve obdobie 1990-1995 považuje autor za vrcholné obdobie vysielania RFE. 

 Kniha nie je poznačená ideológiami, autorovi ide v prvom rade o objektivitu. Seba spomína len veľmi málo. Pôsobí ako vonkajší pozorovateľ so skúsenosťami dlhoročného pracovníka.                                                                                                                Zuzana Hašková