Čo baby nedokážu - Marta Hlušíková - Piata mušketierka

Piata mušketierka

Bratislava, SPN – Mladé letá 2011

A ko sa v yrovnať s novým súrodencom v rodine? A čo s tým, ak sa do chalanskej súrodeneckej zostavy má dostať baba? Táto téma sa v poslednom čase objavuje pomerne frekventovane v slovenskej knižnej tvorbe pre deti. Marta Hlušíková z nej vytvorila základ humorného rozprávania o dvoch výmyselníkoch, bratoch Maťkovi a Braňovi, ktorí čelia novým životným skúškam a skúsenostiam v súvislosti s očakávaním narodenia sestry. Maťko a Braňo majú vlastnú chalanskú partiu. Vlastne dve. A ani do jednej sa im sestra akosi nehodí. Ako môže zapadnúť do chalanskej (mušketierskej) bandy a plniť „rytierske úlohy“? Nebude sestra prekážať v štvorčlennom chlapskom rodinnom klube (Maťko, Braňo, otec, dedo), do ktorého akosi nezapadajú ani babka a mama? Aspoň chlapci si to myslia. Navyše, s maminým tehotenstvom sa život v rodine prudko otočil. Pozornosť sa presunula iným smerom. Mama sa správa inak, dokonca aj vyzerá inakšie.

Naznačené problémy umožnili autorke pracovať so situačným humorom. Využíva najmä posun v  perspektíve pohľadu detí na rodinnú situáciu. Umožňuje jej to aj rozprávanie v ich-forme, rozprávačom je starší z chlapcov, prvák Maťko. Je typom malého mudrlanta, ktorý si pozorne všíma svet dospelých, „nasáva“ ich názory, napodobňuje ich. Jeho pohľad odkrýva detskú logiku, príznačnú veku oboch chlapcov…

Hlušíková plasticky vykresľuje atmosféru príprav rodiny na príchod nového člena. Využila pritom tradičný motív ohrozenia, ktorý predstavuje pre hrdinov zlomový bod v  ich rozmýšľaní. Sestra Lilinka sa narodí predčasne a bojuje o svoj život v nemocnici. Strach o život sestry zmobilizuje chlapcov a pomôže im zmieriť sa s tým, že o svoju pozíciu v rodine sa budú musieť deliť. Navyše, sestrička statočne bojuje o  život, preto je rodenou bojovníčkou – mušketierkou.

Hlušíková patrí k  autorom, ktorí svoju výpoveď stavajú na presvedčivo porozprávanom príbehu. Knižka predstavuje typ ľahkého, zábavného čítania pre deti mladšieho školského veku. Nepochybne zaujme i širší okruh čitateľov…