Recenzia
Oľga Gluštíková
21.11.2022

Čo prezradí časozberná snímka?

Možno si spomínate na Izoldu a Oféliu v básňach Anny Ondrejkovej alebo na Alfu i Orfeu u Mily Haugovej. Prípadne na Pávu s Oféliou v tvorbe Viery Prokešovej či Personu u Dany Podrackej... Tento zoznam ženských archetypov v slovenskej poézii sa medzitým rozšíril o ďalšie mýtické lyrické hrdinky. Pochádzajú síce z básne z roku 2013, najnovšie sa však „prebojovali“ do názvu novej výberovej knihy poetky Stanislavy Chrobákovej Repar  Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje.

Ide pritom o druhú výberovú knihu, ktorou vydavateľstvo OZ Fraktál odštartovalo novú edíciu Poiesis. Cieľom edície je súhrnne predstaviť tvorbu slovenských poetiek a básnikov narodených okolo roku 1960, ktorí sa v slovenskej literatúre úspešne pohybujú už piate desaťročie. Prichádza v postcovidovej dobe a s ambicióznym programom. Ráta s tým, že v súčasnosti očakávame od knihy zase o niečo viac ako kedykoľvek predtým. Mapuje desaťročia tvorby autorky/autora i bohatých aktivít v čase i priestore. Bonusom je odborné zhodnotenie tvorby a podrobné informácie o živote a tvorbe (v podobe Kalendária).

Aj dielo Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje pozostáva z viacerých častí. Jadrom knihy sú texty zo šiestich/ôsmich básnických zbierok S. Chrobákovej Repar (písaných po slovensky i preložených zo slovinčiny): Zo spoločnej zimy (1994), Na hranici jazyka (2000), Nahá v tŕní (2006), Tichožitia (2011), Echoechoecho (2013) a Rauma blues (2018). Nasleduje doslov literárnej vedkyne Maríny Šimákovej Spevákovej a podrobná chronológia autorkiných životných míľnikov, súpis spisovateľských i prekladateľských aktivít doma i v zahraničí. To všetko je okorenené niekoľkými ilustráciami výtvarníka Miroslava Cipára († 2021).

Knihy tohto typu by sme mohli prirovnať k časozberným snímkam. Nepatrné procesy, ktoré by sa za normálnych okolností zdali ľudskému oku jemné a takmer neviditeľné (ako napríklad pohyb slnka a hviezd na oblohe alebo rast rastlín), sa vďaka časozberným snímkam stávajú oveľa viditeľnejšími a výraznejšími. Podobne na nás pôsobí súhrn textov Chrobákovej Repar. „Autorkin prvý výber z tvorby môžeme vnímať aj ako svojráznu mapu podôb tak básnického, ako aj individuálneho diania okolo nej alebo v jej vnútri,“ konštatuje slovakistka M. Šimáková Speváková v doslove. Viditeľný je aj pomalý, postupný odklon od kratších textov (i hravých foriem doslova na hranici jazyka) a príklon k dlhším básňam v próze.

A čo ešte prezrádza časozberná snímka? Lyrická subjektka Stanislavy Chrobákovej Repar, to je originálny, extravagantný a autentický ženský hlas. Ako si všíma M. Šimáková Speváková, už v samotnom názve knižného výberu autorka zdôrazňuje dve línie svojej tvorby: intertextovú (ženskú) a nelyrickú (dejovú, performatívnu). Literárni kritici pripomínajú, že poetka (z hľadiska postmodernizmu) zastáva jednu z iniciačných pozícií v tzv. experimentálno-dekonštruktivistickej línii ženského písania na Slovensku. Jazyk jej básní je „dobre mierený, presne dávkovaný, esteticky pôsobivý“ a ona neraz preveruje jeho možnosti vytváraním novotvarov i „rozbíjaním slov na morfémy či skupiny hlások“. Od prieskumu jazykových hraníc a experimentálneho narábania s jazykom sa autorka dostáva až k jeho dekompozícii. Na ploche jednotlivých básní sú prítomné mnohé tematické vrstvy: reflexie vonkajšieho sveta, intímne záznamy (spovede o partnerstve), svojrázne rebelantstvo, ustavičný nepokoj, nespokojnosť až existenciálna úzkosť. A pomedzi to všetko presvitá rodová citlivosť a kritika androcentrizmu.

Ako konštatuje poetka a esejistka D. Podracká v časopise Fraktál č. 2/2022, máme do činenia so ženou, ktorá inšpiruje Európu a sama je ňou inšpirovaná. V roku 2014 totiž S. Chrobákovú Repar European Institute for Gender Equality (EIGE) zaradil do rebríčka s názvom „Women and Men inspiring Europe“. Autorka má za sebou viac ako štyri desaťročia aktivít doma i v zahraničí a na konte skúsenosti nazbierané v troch kultúrach: slovenskej, slovinskej a fínskej. Je zároveň prekladateľkou, esejistkou, literárnou vedkyňou, editorkou a vydavateľkou. Pripomeňme, že založila a vedie literárny trojmesačník Fraktál (od roku 2018). Píše v slovenčine i slovinčine, jej autorské a prekladateľské portfólio obsahuje desiatky samostatných knižných titulov i rozsiahlych expertíz. Systematicky sa venuje otázkam kultúry, literatúry i genderovej problematike.

Ak to zhrnieme, S. Chrobáková Repar je fenomén, ktorý si zaslúži našu pozornosť. A hoci sa z Kalendária dozvedáme, že jej cesta bola často tŕnistá, napriek prekážkam pokračuje. Po výberovke s Antigonami, Ifigéniami a Helenami má v súčasnosti na stole rukopis s názvom Torzá, ktorý vznikal v rokoch 2019 – 2021 vo Fínsku a štipendiom ho podporil FPU.

 

Stanislava Chrobáková Repar: Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje

Závod: Fraktál, 2022