Recenzia
04.03.2005

Da Vinciho kód - Dan Brown - Kľúč k umeleckým hádankám

Kľúč k umeleckým hádankám

Dan Brown

Da Vinciho kód

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2004

Preklad Oto Havrila

Leonardova Mona Lisa vyvoláva rozličné dohady a záhady už pol tisícročia, a to nielen svojím tajomným úsmevom, ale najmä pôvodom portrétovanej dámy a vzťahom umelca k nej. Nech sú teórie o modeli a spôsobe jeho zobrazenia vedecké či mystifikujúce, nijako neubrali na príťažlivosti obrazu, naopak, Mona Lisa stále zostáva najznámejším obrazom na svete. Pravdepodobne z tohto nemeniteľného faktu vychádzal aj autor trileru Da Vinciho kód. Suverénnosť, akou sa autor pohybuje v umelecko-slobodomurárskom prostredí, presvedčivé dôkazy, že sám Leonardo da Vinci patril do priorstva Sionu, a nové teórie odhaľujúce záhady na známych obrazoch Madona v skalách či freske Posledná večera sú tými najsprávnejšími ingredienciami, aby sa z detektívky stal svetový bestseller.

Vyšetruje sa vražda, ktorá sa stala v Louvri. Vrah si vystriehol obeť po návštevných hodinách, ide totiž o kurátora Jacqua Saunièra, a tak jedinými svedkami zločinu sú vzácne umelecké diela. Dokonca mnohé symboly vzbudzujú pochybnosti, či nešlo o rituálnu vraždu, keďže obeť leží na zemi nahá uprostred nakresleného kruhu a pripomína známu Leonardovu kresbu Vitruviovho muža. Vysvitne, že tieto záhadné symboly nezanechal vrah, ale obeť. Aký odkaz nesú? Kto rozlúšti tieto rébusy? Ako odborníčku na kryptografiu povolajú k prípadu agentku Sophie Neveuovú, vnučku zavraždeného kurátora, a amerického odborníka na náboženskú symboliku a tajné spoločenstvá Roberta Langdona. Stopy zločinu smerujú k odhaleniu najväčšieho tajomstva, ktoré už dve tisícročia uchovávajú pod prísahou členovia sionského priorstva, k rozlúšteniu kľúča od svätého grálu.

Autor poskytuje čitateľovi možnosť, aby v paralelne prebiehajúcich líniách mohol sledovať pri odhaľovaní náročných intelektuálnych rébusov Sophiu a Roberta, počínanie najatého vraha, radového člena náboženského rádu Opus Dei, ktorý predstavuje vrchol ľadovca intríg a fanatických praktík tejto cirkevnej odnože, ako aj postup polície, prepojenej na najvyššie cirkevné a mocenské kruhy. Okrem napätia z dynamicky sa striedajúcich vypätých situácií, keď sa jednotlivé skupiny zainteresované na honbe za objavením tajomstva svätého grálu predstihujú v dôvtipnosti a šikovnosti, môže čitateľ vychutnávať aj zainteresovaný výklad o vzácnych výtvarných dielach, o Leonardových vedecko-konštrukčných záľubách a akoby pomimo sa dozvie aj mnohé zaujímavosti o Louvri a jeho okolí. Autor zachováva proporčné zastúpenie jednotlivých línií aj žánrov – od odborného umenovedného výkladu, cez lúštenie zložitých slovných hračiek a metafor až po policajné naháňačky, a tým udržiava stály záujem čitateľov. Princíp proporčnosti akoby chcel napodobniť z renesančného princípu zlatého rezu, ktorého presné matematické vyjadrenie veľmi zrozumiteľne a jednoducho na príklade práve Leonardovho Vitruviovho muža vysvetľuje.

Príbehov odhaľujúcich tajné spoločenstvá templárskych rytierov je aj v našich kníhkupectvách čoraz viac, nehovoriac o detektívkach plných napätia, Da Vinciho kód k nim nemožno jednoducho priradiť, pretože sa z nich vymyká. Otvára totiž dvere do ďalšej komnaty. V nej čitatelia nájdu inteligentné hádanky, na ktoré už mnohé detektívky rezignujú, nájdu tu aj nové fakty a možno len mystifikácie o Leonardových dielach. Závisí len od čitateľa, čo si vyberie. Už Mona Lisa nás presvedčila, že nijaká mystifikácia ani nijaké nové odhalené tajomstvo, ktoré s ňou súvisí, jej na sláve neubralo. Škoda len, že na záver autor skĺzol k typicky hollywoodskemu šľahačkovému hapy endu.

Marta Bábiková