Recenzia
Miroslava Grochalová
13.09.2004

Dali nám viac ako (sme) si mysleli

 

Kniha proti zabúdaniu

Juraj Svoboda: Dali nám viac, ako (sme) si mysleli

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2003

  V posledných rokoch sa stalo módou knižne vydávať spomienky hercov na svoj život, tvorbu, kariéru. Už menej však nájdeme na pultoch kníhkupectiev diela, ktoré by dokázali obsiahnuť viacero osudov – na takúto úlohu sa podujal režisér, divadelník a pedagóg Juraj Svoboda. Prostredníctvom vlastných zážitkov, príhod zo spolupráce s mnohými známymi tvárami slovenskej divadelnej scény sa vo svojej knihe snaží podeliť s čitateľom o skúsenosti z prostredia neopakovateľných stretnutí a tvorivej umeleckej atmosféry.

  Lesk takých mien, ako Ctibor Filčík, Naďa Hejná, Daniel Michaelli, Mária Prechovská, Ivan Rajniak, Viliam Záborský, Tibor Bogdan, František Dibarbora, Hana Meličková a mnohých ďalších – prebudí v každom, kto ich zažil či už v divadle, alebo v televízii, mnoho nostalgických zážitkov. Všetky majú spoločného menovateľa – vysokú umeleckú úroveň, lásku k divadlu a profesionalitu. To všetko sa snažil Juraj Svoboda dostať na stránky svojej knihy, aj keď určite nebolo pre neho ľahké vtesnať množstvo prežitého o jednotlivých umelcoch do troch-štyroch strán. Preto sa v niektorých prípadoch stalo, že išlo o rýdzo osobné postoje, ktoré nie vždy stopercentne vystihovali konkrétnu hercovu podstatu a prezentovali výsostne súkromný pohľad. Vďaka však aj za ten! Slováci mávajú krátku pamäť. Rýchle zabúdajú na tých, ktorí pre nich čosi urobili...

  Tak sa napríklad o Ctiborovi Filčíkovi okrem iného dozviete, že: „vidieť ľavú stranu jeho scenárov značilo doslova študovať celú mapu duše, tela stvárňovanej postavy. Od cudzích výrazov, ich významu, cez jadro postavy, vzťahy, hry s rekvizitou, rozumovú, vôľovú, citovú analýzu až povedzme po poznámky so starostlivo vyznačenými miestami nádychu, prídychu atď. Niečo v dnešnej hereckej praxi nevídané. On mal totiž aj svoju umeleckú disciplínu, etiku! ...Profesionál par excellence!

  Byť profesionálom veru ani dnes nie je každodennou záležitosťou. Kto to však dokáže, zanechá naozaj trvalú stopu.

Mira Grochalová