Recenzia
06.09.2007

Danka a Janka - Mária Ďuríčková - Na dovolenku s Dankou a Jankou

Na dovolenku s Dankou a Jankou

Na dovolenku s Dankou a Jankou

     Azda nie je zveličené konštatovať, že proces utvárania identity je ovplyvnený aj tým, čo človek číta, s akými knihami, literárnymi postavami sa stýka už pri vstupe do čitateľského sveta. Za také knižky v našom prostredí nepochybne možno – medzi inými – pokladať  knižku Čin-Čin Ľudmily Podjavorinskej, Smelý zajko (Smelý zajko v Afrike), Budkáčik a Dubkáčik od Jozefa Cíger Hronského, knižky Kristy Bendovej, Kláry Jarunkovej – a aj Danku a Janku od Márie Ďuríčkovej. Dodajme, že – čo sa týka  poslednej menovanej – táto vychádza v SPN-Mladé letá už v deviatom vydaní. Odkedy vyšla po prvý raz (1961) tešili sa z nej a vyrastali s jej hrdinkami rodičia, ba v niektorých prípadoch aj starí rodičia dnešných malých čitateľov a čitateliek.

Príbehy dvoch malých sestier-dvojčeniec, ktoré sú na nerozoznanie, pobavia, ale prinesú aj isté poznatky, priblížia sčasti reálie vidieckeho života, naznačia čosi z vojnovej histórie. Nemenej dôležité je, že  podnietia, rozohrajú detskú fantáziu – to najmä v druhej časti knižky Danka a Janka v rozprávke, kde si hlavné hrdinky domýšľajú a vymýšľajú rôzne podoby sveta, viac-či menej zázračné bytosti a udalosti. Nenásilnou, detskému vnímaniu prístupnou formou sprostredkujú príbehy dvojčeniec aj základné pravidlá správania v rodine, v škole a na verejnosti, ironizujú sebectvo, skúposť či iné negatívne vlastnosti, učia potrebe priateľstva, súdržnosti (nielen medzi súrodencami).

Atmosféru pohody, útulnosti sveta, v ktorom sa sestry-dvojčatá pohybujú, dopĺňajú úsmevné ilustrácie Boženy Plocháňovej. Knižka, ktorá bola viac ráz ocenená  a ktorá dnes už jestvuje vo viac ako 362 tisíc výtlačkoch, by nemala chýbať ani v knižnici našich dnešných malých čitateľov. Hodí sa aj do dovolenkového či prázdninového kufra.

-ef-