Recenzia
Jana Sokolová
19.12.2016

Dávne hriechy - Viliam Šimunek

Fanúšikovia slovenských kriminálnych príbehov sa môžu tešiť. Do edície
Slovenské TOP krimi pribudol nový titul nesúci názov Dávne hriechy (Vy­
davateľstvo Slovart 2015). Autor Viliam Šimunek (1962) si pre svoj debut
zvolil detektívny žáner zo slovenského prostredia.
  V kancelárii hlavného hrdinu, psychiatra Petra Prekopa, sa objavilo mŕtve
telo jeho kolegu a spoločníka. Vyšetrovania sa ujíma schopný nadporučík
Blaho. Následne Petra prekvapí nečakané dedičstvo v rodnej dedine matky.
Rozhodne sa prijať pozostalosť po staršom mužovi, ktorého nikdy nevidel
a ani o ňom nepočul. Na prvý pohľad ide o dve nesúvisiace udalosti, ale keď
je život hlavného hrdinu ohrozený, nadporučík Blaho dá na svoju intuíciu. Tá
mu našepkáva, že tragické udalosti v rodine Petra Prekopa nie sú náhodné.
  Autor využíva dvoch rozprávačov, aby podporil detektívny príbeh. Väčšiu
časť rozprávania položil na plecia hlavnému hrdinovi. Na odhaľovanie sú­
vislostí mu poslúžil vševediaci rozprávač. Podobne využíva retrospektívu,
prostredníctvom ktorej odkrýva minulosť, vysvetľujúc tak príčiny konania
jednotlivých postáv príbehu.
  Príjemným prekvapením je zasadenie väčšej časti deja do reálneho pros­
tredia dediny. Zachytil tak autentický vidiecky kolorit v reálnom čase, ale aj
dobových súvislostiach. Vo vykreslení ústredných postáv hlavný protagonista
Peter svojou statickosťou a pasivitou výrazne zaostáva za postavou nadporučíka
Blaha. Toho autor predstavuje ako ošumelého, prácou unaveného vyšetrovateľa
so stroskotaným vzťahom, ktorý však dokáže zachytiť detaily a hľadať možné
súvislosti. Autor vnáša do príbehu dostatok napätia. Spolu so zaujímavou zá­
pletkou podnecujú dychtivosť čitateľa takmer počas celého čítania. V závere
sa však zdá, akoby postupne strácal dych. Pomerne skoro rozuzľuje príbeh
a rovnako ustáva aj gradácia napätia. Napriek viacerým gramatickým chybám
je kniha Dávne hriechy dobrým štartom.