Recenzia
Jana Sokolová
19.12.2016

Dávne hriechy – Viliam Šimunek

Fanúšikovia slovenských kriminálnych príbehov sa môžu tešiť. Do edície Slovenské TOP krimi pribudol nový titul nesúci názov Dávne hriechy (Vydavateľstvo Slovart 2015). Autor Viliam Šimunek (1962) si pre svoj debut zvolil detektívny žáner zo slovenského prostredia.

V kancelárii hlavného hrdinu, psychiatra Petra Prekopa, sa objavilo mŕtve telo jeho kolegu a spoločníka. Vyšetrovania sa ujíma schopný nadporučík Blaho. Následne Petra prekvapí nečakané dedičstvo v rodnej dedine matky. Rozhodne sa prijať pozostalosť po staršom mužovi, ktorého nikdy nevidel a ani o ňom nepočul. Na prvý pohľad ide o dve nesúvisiace udalosti, ale keď je život hlavného hrdinu ohrozený, nadporučík Blaho dá na svoju intuíciu. Tá mu našepkáva, že tragické udalosti v rodine Petra Prekopa nie sú náhodné.

Autor využíva dvoch rozprávačov, aby podporil detektívny príbeh. Väčšiu časť rozprávania položil na plecia hlavnému hrdinovi. Na odhaľovanie sú­ vislostí mu poslúžil vševediaci rozprávač. Podobne využíva retrospektívu, prostredníctvom ktorej odkrýva minulosť, vysvetľujúc tak príčiny konania jednotlivých postáv príbehu.

Príjemným prekvapením je zasadenie väčšej časti deja do reálneho prostredia dediny. Zachytil tak autentický vidiecky kolorit v reálnom čase, ale aj dobových súvislostiach. Vo vykreslení ústredných postáv hlavný protagonista Peter svojou statickosťou a pasivitou výrazne zaostáva za postavou nadporučíka Blaha. Toho autor predstavuje ako ošumelého, prácou unaveného vyšetrovateľa so stroskotaným vzťahom, ktorý však dokáže zachytiť detaily a hľadať možné súvislosti. Autor vnáša do príbehu dostatok napätia. Spolu so zaujímavou zápletkou podnecujú dychtivosť čitateľa takmer počas celého čítania. V závere sa však zdá, akoby postupne strácal dych. Pomerne skoro rozuzľuje príbeh a rovnako ustáva aj gradácia napätia. Napriek viacerým gramatickým chybám je kniha Dávne hriechy dobrým štartom.