Recenzia
Anna Tašká
13.03.2012

Debut, ktorý poteší

Od debutantov sa spravidla očakáva, že zaujmú niečím novým a výnimočným, niečím, čo tu predtým nebolo - alebo aj bolo, nie však v podobe, s akou sa čitateľ stihol zoznámiť už v  desiatkach iných kníh. Do akej miery je to oprávnené, by určite bolo na dlhšiu úvahu, faktom však zostáva, že ten, kto vychádzajúce prvotiny - napríklad tie slovenské - naozaj sleduje, vie, že takéto očakávania len málokedy zodpovedajú skutočnosti. Vlastne je to tak trochu naopak: neraz zápasí s pocitom, že to, čo číta, je len nevydareným pokusom nadviazať na iné (niekedy vydarené, niekedy rovnako nevydarené) texty, prípadne kŕčovitou ambíciou priblížiť sa k akejsi šablóne umelecky hodnotného. O to viac človeka poteší, keď sa objaví debut, ktorý sa podobným začiatočníckym chybám takmer celkom vyhne, ako napríklad Kepplovej knižka Buchty švabachom. Príbehy, rozdelené do dvoch častí (Môžeš sa nebáťTrianon - Delta), v sebe spájajú autentickosť a  bezprostrednosť deja i  jazyka. Ich hrdinovia, mladí „emigranti“ dnešnej doby, odchádzajú do cudziny s vidinou vyššieho zárobku, lepších možností sebarealizácie a  predovšetkým s  túžbou po intenzívnejšom živote bez provinčných klišé každodennosti. Nie je to však ani tak kniha o  odchádzaní, ale skôr o  hľadaní, ktoré na čitateľa chvíľami pôsobí febrilne až neuroticky, dalo by sa povedať - bezútešne. Zvnútornené kulisy európskych metropol a precízne vystihnutý medzigeneračný moment dodávajú Kepplovej príbehom bezpátosovú nostalgiu a patria k najlepšie zvládnutým stránkam jej debutu vôbec. To isté platí o spôsobe, akým sa v nich tematizuje domov: jeho kontúry autorka na jednej strane zbavuje sentimentality, na strane druhej to však nepreháňa ani s obohratými schémami odcudzenia. Domov môže byť všade a nikde, zdanlivo na dosah ruky i nenávratne preč. Aj cez túto dynamiku sa do knižky Buchty švabachom dostáva určitá naliehavosť, ktorá je jedným z  dôvodov, prečo sa texty v nej obsiahnuté oplatí čítať - a to napriek tomu, že ide o texty takpovediac na jedno prečítanie.