Recenzia
Ivan Aľakša
30.05.2008

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky - Miloš Ferko - Čítavé dejiny

Čítavé dejiny

Čítavé dejiny

Miloš Ferko: Dejiny slovenskej literárnej fantastiky, Bratislava, Literárne informačné centrum 2007

  K útlej a polozabudnutej knižočke sumarizujúcej prvýkrát históriu slovenskej fantastiky (O. Herec – M. Ferko: Dejiny slovenskej fantastiky do roku 2000) pribudla v týchto dňoch jej populárnejšie napísaná a aj novými faktami doplnená verzia – Dejiny slovenskej literárnej fantastiky z pera spoluautora predošlého titulu Miloša Ferka. Ten sa už v jej úvode odvoláva na predošlé dielo, z ktorého vychádza – faktograficky, periodizáciou aj metodologicky.

  Poslednú desiatku rokov patrím skôr k „insiderom“ slovenského fantastického diania, knižka mi teda nepriniesla veľa nových faktov, ktoré by som už kdesi nečítal, či nepočul. Je to však (to prízvukujem) čitateľne napísaný sumár informácií o slovenskej literárnej fantastike, pričom zakotvuje dosiaľ trochu obchádzaný žáner do kontextu slovenskej literatúry. Čítavosť a odľahčenie autor dosahuje zaujímavými opismi významnejších diel – či už prerozprávaním a komentovaním deja, osvetlením vplyvu doby na ich vznik, či vplyvu iných, aj zahraničných, diel, čo dokázalo upútať ešte aj mňa a donútilo ma čítať so záujmom až do konca.

  Z pohľadu človeka, ktorý má radšej poviedkovú fantastiku a zároveň je presvedčený, že aj vo svete je (alebo bola, kým neprišiel boom fantasy ság) práve poviedková fantastika hýbateľom žánru, mi v knihe chýba aspoň kapitolka o časopisoch síce nie špecializovaných, ale programovo uverejňujúcich fantastické poviedky pred rokom 1989 (Elektrón). Rovnako podkapitola „fanziny“ tento fenomén fantastiky potláča do úzadia. Pritom si stačí pozrieť mená autorov v oboch prvých slovenských sci-fi antológiách (Správy z neznámych svetov (1988) a Planéta Zem potrebuje hrdinov (1990)), a tiež z publikácie (nie časopisu!) SF02 (1990) – vo všetkých prípadoch sa tu objavuje významná časť práve autorov poviedok z Elektrónu, z vtedajších významných fanzinov a z predrevolučnej Ceny Karla Čapka, ktorí to nakoniec nedotiahli (zmena systému) až k vydaniu vlastnej knihy.

  K úplnosti Dejín slovenskej literárnej fantastiky mne osobne chýbal ešte register diel slovenskej fantastiky umiestnený za menným registrom autorov a veľmi by potešila napríklad časová os s jednotlivými dielami – keďže v kapitolách sa skáče nielen chronologicky, ale aj tematicky a žánrovo. Inak je ale kniha skvelý počin a už len verím, že bude nasledovať sľubovaná encyklopédia slovenskej fantastiky.

Ivan Aľakša