Recenzia
Lucia Mattová
12.04.2012

Denník samovraha - Eduard Volodarskij - Scenárista, scenár a život

Scenárista, scenár a život

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011
Preklad Ján Štrasser

S  románom Denník samovraha (Dnev­nik samoubijcy, 1998) sa čitateľ prenesie do prostredia súčasnej ruskej bohémy aj tvrdého biznisu. Kamaráti z  detstva Va­dim a  Maxim sa v  dospelosti stali súčas­ťou dvoch rôznych svetov. Z  Vadima je uznávaný scenárista, ktorý si postupne začína uvedomovať hranice svojho tvori­vého génia a čoraz častejšie pochybuje, či ho vôbec niekedy mal. Maxim je bohatý biznismen – žralok, ktorý sa s prehľadom orientuje v spleti intríg, podvodov a finanč­ných machinácií. Napriek odlišnosti oboch svetov Maxim nikdy neprestal byť súčas­ťou Vadimovho univerza. Vadimova vražda a  Maximovo rozhodnutie na vlastnú päsť vypátrať vraha roztáča nečakaný kolotoč udalostí, ktoré ho privádzajú k  otázke, či vôbec a  ako dobre poznal svojho priateľa z detstva. Otázky sa stávajú ešte pálčivej­šími, keď sa Maximovi dostáva do rúk Va­dimov denník.

E. Volodarskij (1941) je známy predovšet­kým ako dramatik a  scenárista. Napísal jedenásť dramatických textov a  vyše päť­desiat scenárov. V románe využíva denní­kovú formu aj priame rozprávanie jednej z  hlavných postáv – biznismena Maxima. Zmena optiky obnažuje krízu jednotlivca, rodiny a spoločnosti. Tá nie je ani zďaleka výsadou iba postsocialistického Ruska, no v Rusku má svoje špecifiká, ktoré sú v Denníku samovraha farbisto vykreslené. A to všetko na pozadí kriminálnej zápletky. Volodarskij v  diele využíva autentický ja­zyk, ktorý podčiarkuje atmosféru zobra­zovaných svetov. Román do slovenčiny preložil Ján Štrasser, ktorý sa, ako sme si už v posledných rokoch zvykli, tvrdohlavo a systematicky snaží pomôcť slovenskému čitateľovi spoznať súčasnú ruskú literárnu tvorbu. Vďaka nemu si môžeme prečítať nejedno dielo zo súčasnej ruskej literatúry (V. Sorokin, V. Vojnovič, Ľ. Ulická, J. Poľa­kov a i.), čím nesporne pomáha na Sloven­sku dotvárať predstavu o súčasnej ruskej literárnej tvorbe ako celku. Prostredníc­tvom románu možno spoznať špecifiká súčasnej ruskej spoločnosti z rôznych per­spektív, ktoré sú v diele implicitne prítom­né. Nelineárnym rozprávaním a  zmenou perspektívy Volodarskij zvyšuje napätie detektívneho príbehu a  pointu „scenára“ odhaľuje až v posledných riadkoch denní­ka scenáristu.