Recenzia
Veronika Romanová
15.10.2014

Deťom - Milan Rúfus

SPN – Mladé letá 2013

Milan Rúfus (1928 – 2009) patrí k najvýraznejším predstaviteľom modernej slovenskej poézie. Básnik s hlbokým sociálnym a humanistickým cítením, rodák zo Závažnej Poruby, často čerpal inšpiráciu z ľudovej slovesnosti.

Básnická zbierka Deťom vyšla už štvrtý raz, čo len podčiarkuje jej nemiznúcu hodnotu. Tvoria ju zbierky Kniha rozprávok a Lupienky z jabloní. Sám autor v akomsi prológu ku knihe prezrádza svoje tajomstvo – tajomstvo kruhu: na jeho počiatku bola Kniha rozprávok a po „obchádzke“ s knihami rozprávok pre dospelých sa do Mladých liet opäť vrátil Lupienkami z jabloní. Magický kruh sa teda uzatvára vždy tam, kde sa začal.

Kniha rozprávok je zároveň spisovateľovým debutom v tvorbe pre deti (vyšla v roku 1975). Bás ne tvoria autorovu osobnú spoveď. Nachádzame v nich okrem lyrických i epické prvky. Epická časť čerpá z Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského. Úvodné slová poetky a redaktorky Mladých liet Maše Haľamovej sú poctou básnikovi, ktorému sa podarilo pretaviť Dobšinského rozprávky do básnickej podoby. Názov úvodnej časti Zuzanke naznačuje, že kniha je venovaná jeho dcére. V spomienkach sa vracia do detstva, ku ktorému neodmysliteľne patrila rozprávka. Vďaka Rúfusovi ožívajú Dobšinského rozprávky Čert slúži, O troch grošoch, Zlatovláska či Pamodaj šťastia, lavička. Jeho rozprávky však nadobúdajú nový, univerzálnejší rozmer. Akoby neboli určené iba deťom, ale i dospelým: „Keď si si prosila rozprávku do postieľky, nebola to už hra. To už bol život, moja maličká.

Lyrická časť je ovplyvnená osobným životným príbehom. Zdravotne postihnutá dcéra Zuzanka bola Rúfusovou inšpiráciou. Hoci vo svojom živote prekonal mnoho skúšok osudu, vždy sa s pokorou obracal k Bohu a k liptovskej prírode.

Lupienky z jabloní (pôvodne vyšli v roku 1993) sú poctou slovenským riekankám. Práve z nich čerpal inšpiráciu pre svoje rozprávkové minipríbehy. Nechýbajú v nich zľudovené príbehy o Detskom kole či Osievaní múčky. Jeden z nich pod názvom Varila myšička kašičku venoval rodákovi z Liptova, maliarovi Ľudovítovi Fullovi.

Rúfusove básne sú pestrofarebné a nápadité. V kombinácii s nádhernými ilustráciami Martina Mrvu, ktoré dotvárajú ich jedinečnosť, predstavujú skutočné literárne bohatstvo.