Dezert

 Ivan Sládeček: Dezert

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2003

Formátom a grafikou vyšla vo VSSS knižka takmer identická s knihami z Drewa a srd. Farbami veľmi blízka Painovmu debutu z onoho vydavateľstva Kosť & koža. Čitateľovi to môže evokovať zvýšenú mieru experimentu... A to je asi všetko, čo vám „vonkajšok“ knihy prezradí – zrejme to mal byť zámer, že o Ivanovi Sládečkovi sa nedozvieme ďalej ani mäkké f. Niežeby som nemohol prežrieť toto tajomno, ale básne vychádzajú zo špecifického zemepisného a spoločenského prostredia, ich jazyk (najmä lexika) toporne vystužuje slovenčinu angličtinou a inými „netušímakými“ módnymi vložkami, aj preto sa jednoducho nedajú uchopiť, unikajú pozornosti, neexistuje k nim schodná cesta vnímania, lebo ich významové väzby nie sú aspoň v základe, aspoň nejako ukotvené. Je to básnenie in medias res, o zážitku, okamihu, zápisku, postrehu, ale okázalá extravagancia je v dôsledku úplne prázdna. Okrajové efekty sú pekné a občas sa prevalí verš sršiaci talentom, ale človek si povie, radšej klasické menu: polievka a druhé, ako si privodiť črevnú príhodu prudko neodhadnuteľným dezertom.