Recenzia
21.02.2014

Diabolská izba - Arthur Conan Doyle

Preklad B. Kráľová, M. Djovčoš
Európa 2013

Knižné pulty nedávno obohatil o žáner hororovej fantastiky výber poviedok Diabolská izba od Arthura Conana Doyla. Tvorca legendárneho Sherlocka Holmesa, asi najznámejšej detektívnej postavy založenej na precíznej schopnosti deduktívneho myslenia, pohybujúcej sa v rovine čisto racionálne vysvetliteľného sveta, vykresľuje vo svojej poviedkovej tvorbe až nezvyčajne bohatú škálu nadprirodzených javov. Postavy a úkazy jeho tajuplných príbehov buď oscilujú na hranici medzi uveriteľným a neuveriteľným, alebo jednoznačne zostávajú v dosiaľ vedecky nepreskúmanej rovine. Doyle pritom neanalyzuje iba jednoduché a prvoplánové javy, ale v koncipovaní svojich príbehov zachádza oveľa ďalej: prepája racionálne s iracionálnym, minulosť s prítomnosťou, čerpá z  viacerých tematických okruhov, rozoberá večne aktuálne témy (napríklad otázku nesmrteľnosti) a cielene pracuje s rôznymi ľudskými obavami či strachom. Odhodlane hľadá nové možnosti, ako osloviť a zaujať čitateľa. Svet nepoznaný našimi zmyslami ilustruje presvedčivo, postupmi, ktoré pomáhajú autenticite podania – predovšetkým rozprávaním v prvej osobe či formou denníkových záznamov.

Zdanlivý paradox medzi dvoma polohami tvorby Arthura Conana Doyla – racionálnej a iracionálnej – ako aj dôvody, ktoré autora k písaniu hororovej fantastiky priviedli, veľmi presvedčivo a dôsledne vysvetľuje v doslove ku knihe Tomáš Horváth. Upozorňuje na celoživotný záujem spisovateľa o špiritizmus, ale aj na skutočnosť, že prózy vznikali v období fin de siècle, keď sa transcendentálnosť zámerne stavala do kontrastu k materializmu a autori hľadali nové možnosti k prístupu ku skutočnosti i k jej zachyteniu. Horváth zároveň nachádza a priamo dokumentuje presvedčivé súvislosti medzi Doylovými detektívnymi i špiritistickými prózami.

Svet známeho i neznámeho v kombinácii s Doylovým majstrovským spisovateľským umením dodáva knihe nezameniteľné čaro a poskytuje príjemný, prekvapujúci, napínavý i dobrodružný, no v každom smere nezabudnuteľný čitateľský zážitok.