Recenzia
07.01.2005

Diagnóza: Downov syndróm Mária Šustrová a kol. - Diagnóza večného detstva

Diagnóza večného detstva

 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vydala cennú a potrebnú knihu, ktorá odborno-populárnym spôsobom približuje ľudí s výrazom večného detstva, navždy vpísaného do ich tvárí a duší. Knihu Diagnóza: Downov syndróm napísal kolektív lekárov pod vedením Doc. MUDr. Márie Šustrovej, CSc. Ide o odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú ľuďom postihnutým touto formou mentálnej retardácie a väčšina z nich stála aj pri zrode spoločnosti, ktorá na Slovensku vznikla v roku 1993 ako nezávislé občianske združenie. Cieľom spoločnosti je pomôcť ľuďom s týmto syndrómom pri ich začleňovaní do života, vzdelávaní aj zaraďovaní do pracovného procesu. A v neposlednom  rade – a tomuto cieľu dobre slúži aj táto kniha – je to prelomenie všeobecnej nevedomosti, ktorá vládne okolo ľudí s Downovým syndrómom (DS).

Okrem priblíženia medicínskych a genetických aspektov DS (autorky M. Šustrová a N. Mišovicová) sú dôležitou súčasťou knihy aj rady rodičom týchto detí. Kapitolky Ako prijať dieťa s postihnutím, Akí sú ľudia s Downovým syndrómom, Akceptovanie dieťaťa s DS, ako aj ďalšie veľmi citlivo a presne približujú svet týchto detí a zároveň sú nevysloveným apelom na „nezainteresovaných“, na spoločnosť zdravých, aby hľadali vhodnú formu komunikácie s týmito deťmi, a rovnako aj ich rodičmi. Pretože, ako zdôrazňujú autori knihy, rodina je pre nich najoptimálnejším prostredím, a tak vo väčšine prípadov všetka ťarcha starostlivosti o nich leží na rodine. Záverečná kapitola (M. Šustrová a Z. Ďuračková) hovorí o výskume a perspektívach ľudí s DS, vrátane tých, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1993 – 2003 na Slovensku.

Publikácia Diagnóza: Downov syndróm je doplnená množstvom fotografií a popri vysokej informatívnej a odbornej hodnote pôsobí na čitateľa ako apel, aby sa zamyslel nad problémami týchto ľudí a naučil sa chápať ich svet.

Anton Baláž