Dielo II. (Milan Rúfus)

Milan Rúfus: Dielo II. (Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb)

Dunajská Lužná, Milanium 2003

Dnes sa často každé dielo Milana Rúfusa akosi apriori, módne a snobsky hneď považuje za dokonalé a úžasné. Milan Rúfus je básnikom so zaujímavým tvorivým a osobným životom, prekladateľom, originálnym esejistom a mysliteľom a jeho tvorba prirodzene odporuje spomínanému nekritickému prijatiu, ako každá potrebuje čitateľský dialóg, živé prehodnocovanie, rozmanitosť recepčných perspektív. Druhý zväzok súborného vydávania Rúfusovho diela z vydavateľstva Milanium (pre informáciu: Jánošíková 714, 900 42 Dunajská Lužná; milanium@stonline.sk) prichádza rok po prvom zväzku a nikomu nevnucuje jedinú oslavnú schému vnímania. Príjemné sú pohladenia pevných, akoby večných tradicionalistických výjavov prírody a ľudského života vkomponované do presvedčivých, napohľad jednoduchých, symbolov. Keď však básnik z tohto bezpečia bezčasia a idylizácie prenikne k súčasnejším témam, je nezriedka až smiešne vážny (zb. Prísny chlieb), mentorský a obstarožne ustráchaný, no aj tu sú niektoré jeho metaforické skratky krásne a podmanivé... Zostáva nám ďalej čítať, objavovať, vyberať, triediť, diskutovať, lebo toto je cesta k uskutočňovaniu umenia M. Rúfusa, ktoré môže byť pre každého vzácne krásnou príčinou.