Recenzia
Veronika Jánošiková
31.07.2015

Dievčenský román z minulého storočia - Broňa Hochelová

Vydavateľstvo Pectus 2014

Kniha Dievčenský román z  minulého storočia prináša čitateľovi to, čo už samotný názov a obal knihy s porcelánovou bábikou sľubuje. Vo Vydavateľstve Pectus vychádza autorkin debut, s ktorým sa zameriava primárne na ženské publikum. Dejom, zasadeným do obdobia normalizácie, a spomienkami na časy minulé sa tak Hochelová prinavracia k  starým hodnotám, ktoré boli typické pre danú dobu. Neustále premeny charakteru rozprávača, oscilujúce medzi „treťou osobou“ a postavami, dovoľujú nazrieť do individuálneho myslenia každého z hrdinov.

Mladá Silvia čaká dieťa so svojím fyzikárom Dodom. Na naliehanie rodičov a  kvôli vízii lepšieho finančného zabezpečenia si ho proti svojej vôli berie za muža. To sa nepáči najmä jej spolužiačke Daniele, ktorá je do fyzikára, ako do jedného z  mála inteligentných chlapov na učilišti, nešťastne zaľúbená. Silvia sa, prirodzene, začne pozerať po iných mužoch a  vzťah dospieva k  rozvodu a  ďalšiemu sobášu. Daniele sa tak otvára cesta k Dodovi, ktorý sa však zranený a ponížený ženami zmieta skôr v  dezilúzii než v  ružových predstavách. Spolu s  rýchlo sa vyvíjajúcim dejom tak neustále stretáme nové postavy a  ich rozdielne svety. Napriek odlišnostiam jednotlivcov si však nemožno v  porovnaní s  dnešnou dobou nevšimnúť absolútny rozkol v  myslení, hodnotách, prioritách či v postavení žien, peňazí a práce, typickej pre socialistický režim.

Dievčenský román sa charakterom od klasickej schémy tohto žánru radikálne nelíši. Bez hlbších filozofických ambícií nám však príbeh z obdobia normalizácie predsa len prináša určité zamyslenie nad jednoduchými životnými omylmi, ktoré sú pritom vo svojej podstate často také zložité.