Recenzia
08.12.2010

Dinosaury

Encyklopédia venovaná dinosaurom poskytuje najmenším čitateľom príležitosť dôverne sa oboznámiť s pradávnymi obyvateľmi našej planéty. Metodicky dôsledne pripravená knižka prináša farebné obrázky a vysvetľujúce texty k piatim desiatkam dinosaurov (od allosaura. Ankylosaura, barosaura, ceratosaura, kentrosaura.... až po tyrannosaura a velociraptora). Každému z nich je venovaná dvojstránka s jeho latinským názvom aj s výslovnosťou, s vysvetlením významu jeho pomenovania, so zaradením do skupiny a informáciami o tom, kedy žil, kde sa našli jeho skamenené pozostatky. Okrem obrázka si čitateľ môže utvoriť predstavu o jednotlivých druhoch dinosaurov z presného opisu dĺžky, výšky a hmotnosti. Na obrázkoch sú zvýraznené najcharakteristickejšie zna ky (napríklad ostré pazúry, silné čeľuste, ostré zuby a podobne). Aktivitu čitateľov podporujú voľné miesta na poznámky na každej dvojstrane, napríklad či konkrétne druhy našiel v iných knihách, na internete, či ich pozná z múzea alebo televízie. Súčasťou knižky je všeobecný výklad o tom, ako sa objavili a objavujú skameneliny týchto živočíchov, aj slovník neznámych termínov. Azda najatraktívnejšou súčasťou knižky je päťdesiat nálepiek zobrazujúcich všetky opísané dinosaury.