Divadlo, ktoré sa o seba stará

Miloš Janoušek: Štyri rozprávky Miloša Janouška v Divadle a.ha. + 18 pesničiek na CD

Bratislava, Divadlo a.ha. 2002

  Len nedávno bratislavské Divadlo a.ha. vydalo pri príležitosti desiateho výročia svojho vzniku publikáciu, ktorá o činnosti divadla bohato hovorí nielen svojím obsahom, ale aj po grafickej stránke. Tento rok sa rozhodlo zdokumentovať svoju tvorbu pre deti. Ako hovorí už samotný názov knižky, ide o vydanie divadelných rozprávkových hier pesničkára, textára, scenáristu, spisovateľa, hudobníka a herca Miloša Janouška a pesničiek z predstavení. Jeho divadelná tvorba pre deti je s Divadlom a.ha. spätá bytostne, väčšinu rozprávok inscenovali práve v ňom. Ich ústrednou divadelnou "hrdinkou“ je vždy Paťa Jariabková (moderátorka televízneho Kuka). Vydanie štyroch najúspešnejších: Úplne popletená rozprávka (O princeznej, ktorá nikdy nebola tam, kde mala práve byť)(1997), Paťa a (asi) sedem trpaslíkov (1999), Duchovplná rozprávka alebo Nedotýkajte sa trollov (2001) a Paťa a piráti alebo koho stretneš na povale (2002) – podobne ako prvá publikácia nie je len záležitosťou textu. Grafickým dizajnom (Edo Lošonský), bohatými vtipnými ilustráciami (Jana Kuttnerová) a niekoľkými fotografiami z inscenácií – ich hlavných predstaviteľov – sa jej tvorcovia snažili maximálne priblížiť "ducha“ divadelných rozprávok. Podarilo sa im urobiť však niečo iné. Vďaka vytvoreniu vizuálnej predstavy o dianí v každej z rozprávok (fotografie, ilustrácie, hravá grafika) sa im z divadelných scenárov (ich čítanie je pre nedivadelníka vždy problematické) podarilo vytvoriť pútavé čítanie akoby klasickej rozprávkovej knižky určenej aj pre najmenšie vekové kategórie. To si navyše môže každé dieťa spestriť paralelným počúvaním rozprávkových pesničiek na priloženej CD nahrávke. Orientácia v ich textoch je ľahká. Obsah knihy je vlastne obsahom pesničiek. Žiaľ, pozabudlo sa na označenie strán začiatku samotných rozprávok a doslovu (D. Inštitorisová). Pesničky sú presne také ako celá rozprávková Janouškova tvorba. Veselé, svieže, plné energie a prirodzeného optimizmu. Nenásilne detského poslucháča vovádzajú do deja divadelných rozprávok, nevtieravo pomáhajú čitateľovi pochopiť ich jazyk, čím sa dialogicky písaná rozprávka stáva pre nich "obyčajným“ čítaním.

  Janouškove rozprávky okrem rukopisu ešte zaujmú typológiou jednotlivých postáv (srdeční a neškodní dobráci, popletovia a snaživci), takmer "narubypohrávaním“ si s motívmi klasických rozprávok (čarodejník nie je zlosyn, princezná nemá znaky namyslených rozprávkových princezien), kompozíciou (kruhová, chronologická, paralelná) a živou vierohodnosťou a logickosťou situácií, v ktorých sa ich hrdinovia ocitajú.

  Knižka Štyroch rozprávok Miloša Janouška... má ešte jeden primát. Je záslužným editorským počinom celoslovenského významu. Na našom trhu sa konečne – po veľmi dlhom čase – objavilo aj vydanie divadelných rozprávkových dramatických textov.

Dagmar Inštitorisová in Knižná revue 10/2002, s. 5