Recenzia
Veronika Turčeková
13.09.2004

Divy Slovenska

Po menej známych cestách

Ernst Hochberger– Karol Kállay: Divy Slovenska

Bratislava, Ikar 2003

Preklad Anna Lackovičová

Najnovšia publikácia o Slovensku so sprievodným komentárom Ernsta Hochbergera, znalca a milovníka Slovenska, a s fotografiami Karola Kállaya patrí k tým menej zvyčajným. Netradičný pohľad na našu krajinu a jej krásy sa odzrkadľuje v samotnom výbere jednotlivých objektov. Okrem turistami vyhľadávaných lokalít sa autori zamerali aj na tie menej známe, mnohým z nás dokonca aj celkom cudzie. Čítanie knihy je tak tiež objavovaním a poznávaním Slovenska. Veď napokon aj tie “najzapadnutejšie” dedinky ukrývajúce poklady kultúrneho dedičstva si zaslúžia našu pozornosť.

Bohatá fotografická dokumentácia zachytáva slovenskú realitu celkom z iného pohľadu, ako sme zvyknutí. Sú to zväčša ešte “neokukané” zábery. Dôraz sa kladie na detail, a tak na prvý pohľad prehliadnuté a mnoho ráz nepovšimnuté miesta sa nám zrazu odkrývajú v plnej kráse. Práve cez detaily a nepoznané (uplatňujúc princíp “pars pro toto”) sa autori snažia vypovedať o Slovensku čosi viac. Na rozdiel od iných publikácií (vydaných v posledných rokoch), ktoré často používali snímky staršie, nie veľmi pôsobivé, Kállayove fotografie sú nové.

Divy Slovenska ponúkajú nielen množstvo sakrálnych a svetských pamätihodností, ale aj dedičstvo ľudovej architektúry či krásy prírody. Chronicky známe zobrazenia prírodnej scenérie, bežne dostupné turistom, sú tentoraz predstavené z iného zorného uhla. Sú to výhľady z “bočných chodníčkov”, mnohokrát dôverne známych len miestnym obyvateľom.

Autor písaného slova čitateľa milo prekvapí. Hochbergerov komentár je vecný, nasýtený historickými faktami, ale zároveň obohatený rôznymi povesťami či legendami. Pozornosť je venovaná aj slávnym šľachtickým rodom, pôvodným aj terajším majiteľom či zriaďovateľom historických sídiel a ich osudom. Je zvláštne, že takáto netradičná prezentácia Slovenska prichádza práve od zahraničného tvorcu, hoci pôvodom zo Slovenska.

Pozitívom publikácie je aj vyváženosť prezentácie rôznych kútov a regiónov krajiny. Kniha zachytáva celé Slovensko, a tak ponúka jeho komplexný obraz s čo najväčším počtom jedinečných pokladov našej kultúry, neraz vzbudzujúcich údiv. Aj preto sa Divy Slovenska stali súčasťou edície Divy sveta.

Veronika Turčeková