Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom - Róbert Letz (editor) - Seriózne a neskreslene

Seriózne a neskreslene

Seriózne a neskreslene

Róbert Letz (editor)

Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

Bratislava, Ústav pamäti národa 2007

Ústav pamäti národa začal v Edícii dokumenty uverejňovať dokumenty zo svojho archívu. Zostavovateľ Róbert Letz zaradil do prvého zväzku edície 86 podstatných dokumentov k vykonštruovanému procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a gréckokatolíckym biskupom Pavlom P. Gojdičom. Niektoré z dokumentov už boli najmä v súvislosti so seminárom a konferenciou k tomuto procesu zverejnené, v predloženej objemnej publikácii však pôsobia ucelene a možno ich vnímať v širších súvislostiach. Dokumenty zahŕňajú zápisnice z porád rôznych komisií, hlásenia, správy, ale aj protokol o hlavnom pojednávaní. Všetky dokumenty sú v originálnom prepise, to znamená aj s gramatickými a štylistickými chybami. Autentickosť jazyka má veľkú výpovednú hodnotu, okrem dobovej deformácie myslenia svedčia takto uchované vyjadrenia vo viacerých prípadoch aj o pochybnej intelektuálnej a takisto aj morálnej úrovni niektorých vyšetrovateľov alebo sudcov z ľudu. Zápisnice o príprave procesu zoradené chronologicky zasa odhaľujú, že štátna výkonná moc nič nenechala na náhodu, od prideľovania zodpovednosti za výpovede jednotlivých obžalovaných a svedkov, cez prehodnocovanie obžalovacej reči až po výber publika na proces. Poznámkový aparát je informačne bohatý, iste nebolo ľahké zisťovať údaje o stovkách kňazov i ďalších osôb, o udalostiach a rôznych paralelných dejoch. Takto upravené zoskupenie dokumentov treba hodnotiť veľmi vysoko. Zdržanie sa priameho komentovania (aj keď už samotný výber a poznámky sú sčasti subjektívnym hodnotením, ale tomu sa vyhnúť nedá) umožňuje vnikať do dobových udalostí in medias res a vytvárať si vlastný názor. Z dnešného pohľadu by sme v súhrne mohli pomenovať celý pohon na troch slovenských biskupov (čo však bola iba povestná špička ľadovca) na dobre zorganizovanú, do detailov premyslenú, zmanipulovanú akciu. Nechýba príprava, premyslenie načasovania, spolupráca – aj keď direktívna – s médiami, príprava vystupujúcich subjektov (vrátane sudcov, svedkov, obžalovaných a iných), vyvolanie dojmu širokej podpory odsúdenia žalovaných, vyhodnotenie celej akcie a ďalšie zväčša v marketingu využívané (alebo aj zneužívané) postupy. Laického čitateľa ohromí premyslenosť celého monsterprocesu. Odborníci zase ocenia prehľadnosť a prístupnosť súhrnu dokumentov. Na tomto serióznom základe možno ďalej budovať: ľahšie môžu vzniknúť nové vedecké štúdie a následne môžu tieto udalosti ľahšie a v neskreslenej nezmýtizovanej podobe nájsť svoje patričné oprávnené miesto v spoločenskom historickom vedomí.

Ľuboš Svetoň