Recenzia
29.01.2009

Dorota Ziółkowska, Anita Pisarek - Perníková chalúpka, Hansel and Gretel, Červená čiapočka, Little Red Riding Hood

Dorota Ziółkowska  – Anita Pisarek

Perníková chalúpka

Hansel and Gretel

Červená čiapočka

Little Red Riding Hood

Bratislava, Fragment 2008

Preklad Sibyla Mislovičová

Ilustrácie Dorota Fic, Andrzej Hamera, Dominik Samol

Dnes už netreba presviedčať o potrebe ovládať cudzie jazyky, skôr treba hľadať čo najefektívnejšie spôsoby, ako si ich osvojiť. Pre deti je nepochybne príťažlivé čítanie a počúvanie rozprávok. Práve na to je určená edícia Cez rozprávky k angličtine vydavateľstva Fragment, ktorá prináša sériu dvojjazyčných rozprávok – v anglickom a slovenskom jazyku. V tejto edícii vyšli doteraz známe klasické rozprávky Malá morská víla, Snehová kráľovná, teraz sa k nim pridružujú príbehy o Červenej čiapočke a Perníkovej chalúpke. Knižky  obsahujú okrem textu rozprávky v dvoch jazykových verziách aj akési doplňujúce „cvičenia“, ktoré sú zamerané na zapamätanie nových výrazov formou hry. Dieťa má vyplniť rôzne zábavné doplňovačky, rébusy a iné úlohy na precvičenie slovnej zásoby (pričom nejde len o izolované slovíčka, ale čo je dôležité, aj o frázy a celé vetné spojenia). Cvičenia rozvíjajú aj iné zručnosti (kreslenie, počítanie), riešenie úloh pomáha rozvíjať nielen pamäť, ale aj detskú predstavivosť. Knižky sú určené deťom už od šiestich rokov, čo predpokladá spoluprácu rodičov, v trochu staršom veku však ich čítanie môže byť aj samostatnou činnosťou – rozprávkové príbehy sú napísané ľahkým, prístupným štýlom. Záujem čitateľov iste posilnia aj bohaté, pútavé ilustrácie.