Recenzia
06.03.2015

Dotyk lieči telo, úsmev dušu - Jarmila Mandžuková

Jarmila Mandžuková je známa množstvom publikácií z oblasti zdravia. Najnovšia z jej kníh opätovne potvrdzuje fakt, že fyzické a psychické zdravie spolu úzko súvisia. Tvrdí, že v súčasnosti sa veľa ľudí spolieha na lieky, no čoraz viac sa zabúda na prirodzené liečivé sily. Titul Dotyk lieči telo, úsmev dušu (Príroda 2014, preklad Ľubica Janeva) prináša informácie, ako využiť potenciál na prebudenie vlastných liečivých síl za predpokladu, že si uvedomíme zodpovednosť za svoj zdravotný stav a budeme ochotní niečo zmeniť. V úvodnej časti knihy Mandžuková rozoberá spôsob života, ktorý nás v dnešných dňoch ovláda – nedokážeme oddychovať, vypnúť od každodenných povinností, ponárame sa do negatívnosti, ktorá posilňuje vznik chorôb. Pozitívna myseľ je podľa autorky základom zdravia, k čomu je potrebné sledovať niekoľko krokov a hlavne nezabudnúť mať rád samého seba. Nasledujú pasáže o tom, ako sa uvoľniť, meditovať, aktivizovať liečivú energiu, dobíjať si baterky prostredníctvom jedla, spánku či pohybovej aktivity. V ďalšej časti knihy sa autorka venuje druhom dotykov a rôznym metódam či technikám na odstránenie ťažkostí. Čitateľ tu nájde krátke rady, ako si na príklad pomôcť pri bolestiach hlavy, zubov či tráviacich problémoch. V záverečnej časti je venovaná jedna kapitola dôležitosti úsmevu. Múdre rady alias výroky známych osobností uzatvárajú túto príjemnú knihu, na ktorej vás upúta nielen obálka, ale aj kvalitný sumár autorkiných skúseností. Premyslené usporiadanie textov, neplytvanie slovami a výstižné spracovanie kapitol vám umožní vracať sa ku knihe pravidelnejšie, aby ste ju vedeli využiť aj v praxi.