Recenzia
Anton Malina
27.11.2014

Dračia pieseň labutia – Lojzo Marsina

Verbis 2014

Realita a mýty, legendy. Absurdné a pravdepodobné. Starogrécke svetové kultúrne dedičstvo bájí a selanka v obci Vyšehradné ako spomienka na barda Hollého, kde nesmie chýbať bača Kľa a jeho ovčiarsky psík Bodrík – ako vystrihnutý z Dobšinského rozprávok, a navyše i šteklivé nadržané jarné lúče slnka šantiace v pohári s frankovkou a do toho kontroverzné dialógy priamych účastníkov, aktérov zamatovej revolúcie. A potom zasa knihy – svedectvo doby a kufor slepého Mateja Hrebendu, ktorý sa zmenil na maringotku, pojazdnú knižnicu či furgon 21. storočia. Hovoriace mačky ako v Ezopových bájkach so známymi menami antiky: Agrippina, Messalina, kocúr Caligula i Claudius, ale aj múza Melpomené v mačacej podobe. To všetko stretnete v próze Dračia pieseň labutia, ktorá je druhou knihou autora (debut Podobenstvo o dome Danielovom bol nominovaný na Cenu Jána Johanidesa). Útly text vďaka sugestívnym fotografickým kolážam „dvojhlavých“ hracích kariet Ľudovíta L. Kupkoviča a grafickej úprave nabral napokon takmer stovku strán. Je však podobne ako debut mnohodimenzionálny. Opäť sa stretávame s autobiografickými sentenciami hlavného hrdinu Daniela. Kým prvá knižka bola konštruovaná symbolicky ako skelet domu – cez jednotlivé podlažia rozličných príbehov sa prechádzalo do vyšších poschodí, v Dračej piesni labutej sa pravidelne striedajú epické príbehové časti s akýmisi divadelnými miniaktovkami, pritom takisto nechýbajú poetické ozvláštnenia, medziiným i finálna Dračia pieseň labutia – testament mytologického draka Kadmosa, ktorý sa zastavil vo Vyšehradnom v rámci svojho epochálneho letu vzdialenou históriou a súčasným celosvetovým ekologickým marazmom. Profesor filozof a estetik Peter Michalovič konštatuje, že v texte sú obdivuhodne zacelené hranice medzi jednotlivými blokmi, teda druhmi literatúry: epikou, lyrikou a drámou.

Aj v prípade Dračej piesne labutej môžeme obdivovať krásnu konštrukciu tohto výnimočného textu či priamo epické, lyrické a dramatické motívy s nosným príbehom alebo originálne metafory. Každý vnímavý čitateľ si dokáže v najnovšej Marsinovej knižke nájsť niečo, čo je mu blízke, to ľudské, krásne, estetické...