Recenzia
Eva Palkovičová
11.02.2016

Druhá šanca - Michal Škombár

GD IDENTITY 2014

Akčný triler s príchuťou science-fiction sa odohráva v polofiktívnom Anglicku (kde je v  blízkosti Londýna hustý les a  kopce). Hlavným hrdinom je mladý muž trpiaci svalovou dystrofiou (diagnózu s ním zdieľa aj autor, vďaka čomu sú choroba a hrdina zobrazení veľmi autenticky), ktorý dostane druhú šancu: celkom vyzdravie, ak bude ochotný navždy opustiť svoju rodinu, zmeniť si identitu a  nasadiť svoj život do boja Dobra proti Zlu. Klasické motívy mužského priateľstva, zrady vo vlastných radoch, potešenia z dobrého a hojného jedla a  športu v  televízii a  obraz prefíkaných bezcitných zloduchov a hrdinských supermužov vyvažuje nosná myšlienka knihy: oplatí sa pre veľké a odvážne sny riskovať úplne všetko? Hrdina odpovedá áno, ináč by nebolo ani nášho príbehu, ale čitateľ, ktorý nemá k  dispozícii výdobytky budúcich technológií a možno nechce ani bojovať, váha. Hrdina a  jeho spolubojovníci vymenili nevyliečiteľnú chorobu za oddanosť bojovej jednotke, a to je veľké rozhodnutie a silná téma knihy. Ako priznáva autor na svojej internetovej stránke, preňho je takýmto rozhodnutím práve písanie románu.

Rozvláčnosť textu a snaha za každú cenu skomplikovať vyjadrovanie môžu čitateľa vyrušovať, ale napovedajú niečo o schopnosti autora uvedomovať si skryté aspekty vecí. Nápadné je napríklad oddeľovanie častí tela od JA: „oči sa upierajú“, „nohy ho nesú“, „uši zachytávajú“. Rozprávač tak akoby podvedome vyjadroval vzťah k vlastnému telu, ktoré si napriek zázračnému vyliečeniu ešte celkom neosvojil. Spomaľovanie akčných scén vsúvaním rôznych postrehov a  detailov na jednej strane dosť irituje, na strane druhej sa tak autor pohráva s  pravidlami žánru, čo by mohlo obohatiť príbeh o  novú dimenziu, ak by to nebolo čaro nechceného, ale tvorivý princíp.

Škoda, že Michal Škombár k svojmu debutovému románu nepristúpil aspoň tak zodpovedne ako jeho hrdinovia, ktorí sa pred prvou akciou najprv učili strieľať či taktizovať, pretože potenciál, ktorý tento príbeh a  jeho autor majú, zaniká kvôli technickej nepripravenosti,  neznalosti literárneho terénu a  chabej výdrži v  boji s vlastnými myšlienkami.