Recenzia
Elena Ťapajová
27.03.2012

Druhý muž – Jana Šimulčíková – Sonda do duše

Sonda do duše

Bratislava, Vydavateľstvo Regent 2011

Jana Šimulčíková, známa autorka úspeš­ných kníh predovšetkým pre deti a mládež (spomeňme tituly Dievča s  bocianími no­hami, Na hojdačke, Nebuď labuť alebo Ku­kučie mláďa) oslovila dospelého čitateľa, či predovšetkým čitateľky už v roku 2009 novelou Jed nášho milovania. Titulom Druhý muž na ňu voľne nadväzuje. Jej hrdinka, rozvedená tridsiatnička Marcela sa snaží byť vzornou učiteľkou. Horšie je to v  jej súkromí. Jej manžel Du­šan, otec dcéry Ivetky, za ktorého sa vy­dala proti vôli svojej matky, bol jej prvou láskou. Až neskoro zistila, že je aj domáci tyran a  násilník. K  rozvodu sa odhodlala až po desiatich rokoch. A vydýchla si, keď ušiel po pokuse o vraždu svojej milenky do zahraničia. Lenže jej problémy s výchovou dcéry, zvládnutím domácnosti a  nezhody s matkou pretrvávajú. Navyše ju trápi osa­melosť. Túži po druhej šanci ­ po mužovi, spoľahlivom partnerovi v dobrom i v zlom. Lenže, kde ho nájsť, keď je zavalená prácou a zaťažená uzavretou povahou? Zdá sa, že by ním mohol byť Ondrej, Dušanov kama­rát a spolumajiteľ ich niekdajšej spoločnej taxikárskej firmy. Vypomáha jej finančne, kým nepríde o prácu i o bývanie. Už onedl­ho sa však zamestná ako šofér zájazdových autobusov cestovnej kancelárie a mesačný príspevok na domácnosť jej uhrádza ako podnájomník. Je to príležitosť na zblíženie, lenže to má príliš ďaleko od ideálneho vzťa­hu, aký si romantička Marcela vysnila...

Autorka je kultivovaná a  erudovaná rozprávačka, ktorá dokáže čitateľa zaujať a prekvapiť nielen dejovými zvratmi, ale aj „výstižným, úsmevným pohľadom na sú­časnú protirečivú realitu“. Pôsobivé je roz­právanie v  prvej osobe a  sympatická istá sebairónia a  psychologická drobnokresba v sonde do duše súčasníčky. Napríklad pro­tagonistka si uvedomuje, že by chcela byť „spasiteľkou ľudstva“, ale nedokáže spasiť ani svoju domácnosť. Túži po dokonalosti, ale utápa sa v egocentrizme, pochybnos­tiach o sebe i druhých. Zaskočí ju pozna­nie, že jej dobré priateľky majú tiež problé­my a jedna z nich dokonca bojuje s nevylie­čiteľnou chorobou. Mohla by si uvedomiť, že ak nejde o život, nejde o nič podstatné... Téma osamelej ženy, ktorá túži po láske, nie je v ženskej literatúre ničím objavným. A  predsa sa Jane Šimulčíkovej podarilo spracovať ju z  istého nadhľadu a  sviežo. Druhý muž je z tohto hľadiska celkom prí­jemným čitateľským zážitkom.