Dunajská kráľovná – Mária Ďuríčková – Cesta do pamäte Bratislavy

Cesta do pamäte Bratislavy

Bratislava, Mladé letá 2010

Vydavateľstvo Mladé letá si pripomenulo 60. výročie svojho vzniku veľmi sympaticky, keď pripravilo čitateľom krásny dar v podobe reprezentatívneho 3. vydania jednej z už klasických kníh Márie Ďuríčkovej s podtitulom Povesti, báje a historické obrázky z Bratislavy a dunajského okolia a zároveň neodmysliteľnej súčasti zlatého fondu našej literatúry pre deti. Spisovateľka v nej pôsobivo priblížila vyše tri desiatky povestí a bájí spätých s históriou nášho hlavného mesta. Cez tieto príbehy nazrela do pamäte Bratislavy a jej okolia, poodhalila jej minulosť a priblížila tak dnešným čitateľom mnohé historky, či už s reálnym podkladom alebo vymyslené.
V príbehoch sa striedajú známe historické postavy i fantazijné, rozprávkové bytosti. Dôležitú úlohu v nich hrá Dunaj, rovnako aj jeho obyvatelia, či už sú to vodníci, rybí kráľ alebo Dunajská kráľovná, a, samozrejme, nejeden príbeh rozpráva aj o živote rybárov a ich stretnutiach s vodnými obyvateľmi... V iných príbehoch ožívajú historky z minulosti Bratislavy, rôzne zákutia, hradby, námestíčka, ulice, studne, z iných sa dozvedáme o dávnych radničných pánoch alebo slávnych rodákoch, k akým patril Wolfgang Kempelen, pre svoju záľubu v technických vynálezoch a experimentoch prezývaný aj ako bratislavský Faust...
Farbitosť autorkinho rozprávačského štýlu umocňujú sugestívne ilustrácie Bystríka Vanča: živo a zároveň veľmi jemne dotvárajú tajuplnú atmosféru príbehov a oslovujú vnímavého detského čitateľa. Príbehy a báje v knihe dopĺňajú profily autorky a výtvarníka, oceniť treba nápad včleniť aj slovníček a vysvetlivky. Za nemenej dôležité však pokladám to, že knižka Márie Ďuríčkovej (a autorka sa k tejto ambícii aj neraz priznávala) ponúka príležitosť na prebudenie záujmu o históriu Bratislavy a pozitívneho citového vzťahu k nej. Pretože to je čosi, čo mnohým jej obyvateľom aj dodnes chýba...