Recenzia
Ľubomír Jaško
09.05.2014

Dva hrby ťavy - Martin Mojžiš

W Press 2013

Čistá veda – nezáživná a náročná pre bežných smrteľníkov – sa už dávnejšie snaží priblížiť tým, ktorí netrávia noci v laboratóriách a nemajú za sebou semestre z teoretickej fyziky. Fyzik a pedagóg Martin Mojžiš sa umeniu nazývanému popularizácia vedy venuje dlhšie. Po Jednom výdychu koňa je na svete ďalšia zbierka jeho článkov z časopisu .týždeň. Ide znovu o príležitosť posúdiť, ako sa s touto výzvou popasoval.

Popularizácia nie je vec jednoduchá. Nesmie uraziť odborníka, a odradiť laika. Nemôže uraziť dobrý vkus (a vedeckú pravdu), ale súčasne má privábiť čitateľa rozmaznaného príťažlivo naservírovanými textami. Mojžiš ako dobre vytrénovaný „mediálny prorok vedy“ túto výzvu zvládol – prirodzene, s rozdielnou mierou úspechu v závislosti od náročnosti látky.

Je rozdiel písať o fungovaní žiarovky alebo ponúknuť prijateľným štýlom pravdu o vesmíre. S ľahkosťou sa píše o rotujúcej lopte, ktorú športovci využívajú pri loptových hrách. Ťažšie je preložiť do reči smrteľníkov (v obmedzenom rozsahu publicistického textu) pravdu o rovnobežkách, piatej dimenzii a inteligentnom pláne. Čitateľ sa s radosťou nechá poučiť o podstate kvasenia, bez ktorého by si nemohol užiť pivo a chlieb, ale s menším nadšením si vychutná uvažovanie nad „čistou“ (a zdanlivo nepraktickou) teóriou čísel a časopriestoru.

Za touto zbierkou 10 x 5 (desať okruhov, každý s piatimi článkami) je cítiť autorovo presvedčenie o zázračnosti sveta, v ktorom žijeme. Odhaľovanie príčin vecí a javov sa v jeho podaní mení na dobrodružné rozprávanie. Súboje teórií a vedcov poukazujú na kultúru konfliktu, ktorý už nie je iným menom pre nenávisť, ale je pracovnou metódou. Mojžiš nezabúda upozorňovať na hranice vedy. Nie je kompetentná vyriešiť zmysel života a nesmrteľnosť duše.

Autor s vášňou nabáda k novému chápaniu školy a vzdelávania. Nechce pasívnych žiakov, volá po vzdelávaní, v ktorom budú dovolené otázky a spochybnené staré pravdy. Nie je lepšie žiarovku, ktorá produkuje svetlo, nazvať pohlcovačom tmy? A ako to vlastne je s tými hrbmi ťavy? Naozaj sú rezervoárom vody pre vysmädnuté zviera?

Články z tejto zbierky boli publikované v rokoch 2006 – 2007. V závere niektorých z nich si autor neodpustil krátke ironické narážky na aktuálnu politiku. Pri niektorých témach pôsobia násilne, predovšetkým teraz v knižnom vydaní. Martin Mojžiš chce ukázať, že nie je akademikom bez kontaktu so skutočnosťou. Zostáva dúfať, že nabudúce nebude mať premiér žiadny súvis s fyzikou.