Recenzia
Marta Žilková
22.11.2018

Edícia rešpektujúca detského čitateľa

Edíciu literatúry pre deti predškolského veku ponúka vydavateľstvo Buvik. Vychádza už tretia kniha s najznámejšími rozprávkami a ilustráciami Vladimíra Krála.
 
Zameranosť na detského čitateľa je už desaťročia doménou vydavateľstva Buvik. Systematické, premyslené a profesionálne vydávanie kníh pre deti od najnižšieho veku až po tie školopovinné supluje a zároveň zachraňuje tú vzdelanostnú a emocionálnu sféru, ktorú predstavuje literatúra v živote dieťaťa. Nemožno povedať, že sa pre deti vydáva málo kníh, ale často ide iba o náhodné či ekonomicky zaujímavé aktivity. Do rúk dnešných rodičov a učiteľov sa hlavne pred vianočnými sviatkami dostáva veľa vychytených a reklamou odporúčaných kníh domácej i zahraničnej produkcie, ktoré často nemajú adekvátnu umeleckú úroveň. Malá vzdelanosť, literárna nepripravenosť mladých rodičov, nedostatok času a vplyv mediálnych produktov vedú k uprednostňovaniu komerčne úspešných knižných titulov, ktoré následne ponúkajú svojim deťom.

Danú situáciu má čiastočne na svedomí aj nedostatočné a nekvalitné reflektovanie detskej literatúry, lebo sa často stáva, že knihu odporúčajú mamičky či príbuzní autora, ktorí ani netušia, čo je to hodnotná detská kniha. Ale reklama je to dobrá! Naznačenú situáciu vnímajú odborníci ako veľmi nebezpečnú nielen pre tvorcov, ale hlavne pre detského čitateľa, ktorého vkus a záujem o čítanie sa formuje od útleho detstva, teda od prvého leporela. A navyše – dnešnú detskú knihu číta aj dospelý, teda už hovoríme o akejsi rodinnej knihe, ako napr. o rodinnom programe v televízii. Ale ako zaujať dieťa, zvyknuté na pohyblivé obrázky primitívne kreslených či animovaných postavičiek v laptope či mobile? Toto je otázka, ktorá nedáva spať ilustrátorom detskej literatúry. Preto sme privítali tri knižočky, kde je práve táto prekážka úspešne prekonaná.
 
Zlatý fond detskej literatúry
Menované vydavateľstvo sa už dlhé roky venuje detskej knihe, siaha po osvedčených hodnotách z dielne našich i zahraničných autorov. Tentokrát sa zameralo na predškolský vek, ktorému ponúka krátke klasické rozprávky, opatrené výbornými ilustráciami Vladimíra Krála. Keďže už tretíkrát bol oslovený ten istý ilustrátor a zopakoval sa rovnaký spôsob výberu textov i zameranosť na najmenších „čitateľov“, možno máme pred sebou zárodok novej edície. Takýto zámer by mala čitateľská verejnosť privítať, pretože uvedené publikácie spĺňajú všetky hodnotové atribúty kladené na detskú literatúru.

Základným princípom kníh je rovnaká forma, to znamená, že obsahujú iba dve rozprávky. Keď sa dieťa dostane na koniec rozprávky, knihu otočí a začne čítať druhú. Prvé dve knižky vyšli v rokoch 2013 a 2015, tretia v tomto roku – s rozprávkou Márie Ďuríčkovej Janko Hraško a s ľudovou rozprávkou O Janíčkovi. Tieto, ako aj predchádzajúce texty (Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach a Kozliatka. Rozprávka o kozliatkach, ale poslušných / Kozliatka. Rozprávka o kozliatkach, ale neposlušných) patria do zlatého fondu detskej literatúry (ide o autorské i ľudové rozprávky) a malo by ich poznať každé dieťa.
 
Ilustrátor – znalec psychológie farieb
O grafiku, dizajn a ilustrácie sa postaral Vladimír Král. A práve tejto stránke kníh je potrebné venovať väčšiu pozornosť, lebo knihy poslúžia aj ako hračka. Všetky ilustrácie sú celostranové. Rozprávkové postavy a predmety sú zreteľné, veľké a zaujímavo štylizované, čo sa netýka iba tvaru, ale predovšetkým farebnosti. Autor ako dobrý znalec symboliky a psychológie farieb, ako aj detského príjemcu a jeho bohatej fantázie, volí často tmavé farby, ktoré dobre kontrastujú buď s pozadím alebo s charakterom postáv. V jednotlivých rozprávkach základná farba vychádza z motívu, predmetu, postavy, takže v Jankovi Hraškovi (podľa hrášku) dominuje zelená vo viacerých odtieňoch, v Janíčkovi zase bordovo-hnedá, ryšavá podľa líšky. Deti takýto štýl ilustrácie vzrušuje, zaujíma a inšpiruje ku komunikácii.

Králove obrázky totiž nie sú iba statickým doplnením textu. Žijú si svoj vlastný život, ktorý im nadelila autorova fantázia. A nie sú to obyčajné tvory – voly sú fialové a hnedé, pán má modrozelenú parochňu a klobúk s lietajúcim perím, ruky a tvár má fialové, neskôr je kôň modrý, fialový atď. Voľné, pritom kontrastné narábanie s farbami vytvára bizarný rozprávkový svet. Ale nie je to iba bezúčelná hra. Charakter postáv je vždy podporený istým znakom, napr. líška je parádnica, preto má skladaný golier, a falošnica, čo vyjadrujú jej oči. Niektoré prvky ilustrácií inšpirujú čitateľa k vytváraniu vlastného príbehu, napr. o postave rytiera, ktorý je v bubline nad Janíčkovou hlavou, alebo o žabkách plávajúcich na krajcoch chleba či o žltom vtáčikovi ukazujúcom cestu a podobne. Pritom všetky ilustrácie rešpektujú detského čitateľa, jeho psychiku i záujmy.

Nakoniec dodám iba prianie, aby sa všetky tri knihy vydavateľstva Buvik dostali k malým, ale aj budúcim čitateľom dobrej knihy.
 
Marta Žilková