Recenzia
05.01.2005

Encyklopédia európskej prírody - Miloš Anděra

Miloš Anděra

Encyklopédia európskej prírody

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2004

Preklad Dana Šubová

Po nedávnej prírodnej katastrofe vo Vysokých Tatrách odrazu vzrástol záujem o naše veľhory, ničivá víchrica akoby prebudila ekologické cítenie. Pováľané stromy, vyvrátené z koreňov dojímajú každého, u nás aj v zahraničí, ale zároveň varujú: naučte sa rozumieť prírode, kým nie je neskoro. Porozumieť môžeme len tomu, čo dôverne poznáme. S týmto zámerom – naučiť poznať prírodu a porozumieť jej – pristupoval autor k tejto obrazovej encyklopedickej publikácii určenej nielen školákom, ale aj širokej verejnosti. Jednotlivé kapitoly rozčlenil podľa územných prírodných celkov, napríklad tundra, tajga, bučiny, lužné lesy, borovicové lesy, mokrade a tône, veľhory, rúbaniská, rieky, jazerá, vresoviská atď. Okrem všeobecnej charakteristiky podnebia, s upozornením na prípadné dlhodobé zmeny podnebia na týchto územiach, ktoré autor geograficky začleňuje, prináša každá kapitola zaujímavé detailné informácie o ich faune a flóre. V zelených pásoch na spodnej časti dvojstrany sú zaujímavosti z týchto oblastí, chránené územia či rastliny alebo živočíchy, alebo tipy na výlety. Heslá sú písané odborne, vecne, pritom pútavo a apelatívne. Autor nementoruje, argumentuje konkrétnymi faktami a štatistickými údajmi. O tom, ako človek len z rozmaru môže narušiť krehkú rovnováhu prírody, svedčí príklad norka amerického, čiže minka. Tento príbuzný tchora pochádza zo Severnej Ameriky, v Európe ho začali chovať na farmách kvôli kožušine, neskôr zdomácnel a v poslednom desaťročí sa rýchle rozširuje v strednej Európe. Mink vytláča pôvodného norka európskeho a v horských tokoch ohrozuje populácie rakov.