Encyklopédia starovekého sveta - Bohatstvo informácií

Bohatstvo informácií

  Encyklopédia starovekého sveta z vydavateľstva Perfekt je popularizačným sprievodcom v ľudských dejinách od obdobia zhruba 10000 rokov pred n. l. do 500 rokov n. l. Rečou faktov tento čas ohraničujú prvé civilizácie na Blízkom východe založené na rozvíjajúcom sa poľnohospodárstve a na druhej strane zánik Rímskeho impéria (rok 476 n. l.). Kniha nie je encyklopedická len v bohatom informačnom rozsahu, v chronologických prehľadoch, v pestrej grafike, v ktorej sa nápadito kríži text s ilustráciou, reprodukciou či mapami, ale upozorňovaním na internetové stránky (najmä na doménu: www.usborne.com) siaha za vlastné vyjadrovacie možnosti. A tak môže slúžiť ako základný prehľad, ktorý sa internetovými stránkami rovnakého tematického okruhu dopĺňa a aktualizuje. Treba však povedať, že aj bez internetu táto publikácia obsiahla množstvo vedomostí z dôb pyramíd, Tróje a Kolosea, ku ktorým sa najmä mladí čitatelia prostredníctvom obsahu a registra môžu ľahko dostať. Cestu za poznaním našich predkov vydavateľstvo Perfekt uľahčí touto knihou aj jednému z našich čitateľov. Vystrihnite kupón Perfekt zo strany 11 a pošlite do Knižnej revue do 5. januára.