Recenzia
06.09.2006

Encyklopédia zvierat - Penelope Arlon - Dovolenka v prírode

Dovolenka v prírode

Penelope Arlon

Encyklopédia zvierat

Bratislava, Ikar 2006

Preklad Milan Thurzo

Farebná ilustrovaná encyklopédia určená deťom do 7 rokov má ambíciu predstaviť pestrosť a rozmanitosť zvieracej ríše tak, aby si malý čitateľ pomocou najznámejších zástupcov jednotlivých skupín stavovcov a bezstavovcov uvedomil ich rozdiely a spoločné črty. Tým zároveň pochopil ich zaradenie do systému skupín a podskupín. Metóde spoznávania živej prírody od známeho k menej známemu až k neznámemu je podriadený obsah a grafické stvárnenie dvojstrán. Kapitolám členeným podľa hlavných skupín stavovcov (cicavce, vtáky, plazy a obojživelníky) a bezstavovcov dominujú farebné fotografie ich typických predstaviteľov. Na menších fotografiách a v sprievodných textoch sa čitateľ dozvie zaujímavosti z ich života alebo vývoja. Napríklad, že nosorožec vie bežať tak rýchlo ako olympijský šprintér, že ťava vypije naraz až deväť vedier vody, že niektoré druhy morských vtákov sa vracajú na pevninu len raz za päť rokov. K aktívnemu prístupu čitateľa nútia otázky pod čiarou na ľavej strane knihy. Na pravej strane nájde na ne zrkadlovo vytlačenú odpoveď.