Energy - Kamil Zbruž - Muž s prestrihnutou hlavou

Muž s prestrihnutou hlavou

Bratislava, Literis 2011

Kamil Zbruž po svojej knižke Primitív spred štyroch rokov dospel do ďalšieho štádia svojej experimentátorskej evolúcie a na internete sa prezentuje výtvarno-textovým projektom Energy http://kloaka.membrana.sk/downloads/kamil_zbruz-energy. Táto nevytlačená kniha – súbor čierno-bielych koláží – podľa slov autora využila potenciál elektronického priestoru, aby vyznela jej grafika a v nej najmä žiarivý kontrast bielej a čiernej. Keď som zbadal na úvodnej obrazovke do Zbružovho projektu hlavo-vajcofazuľu, pripomenul sa mi obraz Zlato azúrovej. Joan Miró naň vyniesol akoby v identickom koncepte svoj pohľad na oblohu, na vesmír, na človeka. Práve hravosť, jednoduchosť a univerzálnosť Miróovho „vyjadrenia“ motivuje k sémantickému napĺňaniu jeho obsahov zo strany prijímateľa. Myslím, že presne s tým istým komunikačným efektom počíta aj Zbružov experiment. V miernej variácii vlastne len zopakoval svoje základné autorské gesto (pamätáte si na Oddychovku? či spomenutého Primitíva?), a tým je vyprovokovať čitateľa k ceste od prázdna k významom, od automatizmu k originalite. Jeho umelecká korekcia tohto interpretačného procesu je pritom minimálna, akoby nás navádzal: rob si čo chceš a v súlade s názvom, akoby svojím dielom len ponúkol komplementárnu energy čiernej-bielej, jin-jang pre naše neuróny, najmä na ich spojenia, asociácie predstáv... Takto z nás tvorca robí nečitateľov, na úkor toho, aby z nás urobil nás samých. De facto som ani ja Energy nečítal-nepozeral, len som sa zrazu akosi viac uvedomoval zoči-voči Zbružovmu nožnicovému a trhaciemu divočeniu. Mal som dojem, že tento spisovateľ si ako prvý v histórii prestrihol hlavu a ukázal nám svojskými röntgenmi, ako vyzerá myšlienka, spomienka, cit... A navyše to prežil! Wow!

Faktom zostáva, že problémom každého experimentu je nemožnosť nájsť adekvátnu interpretáciu: teda aj pod- a nadinterpretácia majú rovnakú legitimitu. Zo strany tvorcu je to však dôvod na radosť, lebo práve to špecifikuje experiment od zostatku textov opečiatkovaných vhodnými prístupmi a výkladmi. Ach, tá neistota...

Zbružov projekt je zábavný, úsmevný a milý – tento samotársky domorodec našej poézie ním vstúpil do pralesa internetu. Pokiaľ nie je problém s internetom a zasa nezdražie elektrina, má v podstate každý dostupnú energy, aby si to stiahol.