Eseje o globalizácii - Roman Michelko - Prognózy sa napĺňajú

Prognózy sa napĺňajú

Prognózy sa napĺňajú

Roman Michelko: Eseje o globalizácii, Martin, Matica slovenská 2009

  Pojem globalizácia pozná dnes azda každý priemerne informovaný občan; kam nás tento fenomén v priebehu posledných rokov priviedol, to vidíme v každodennom živote. Už nejde len o možnosť cez satelit či internet byť v reálnom čase svedkom diania kdekoľvek na svete, už sa nás to, povedzme cez krachovanie finančných a výrobných korporácií, priamo dotýka. Možnosť nakupovať relatívne lacné výrobky z ktoréhokoľvek kúta planéty je síce pekná, ale ak stratíte prácu pre insolventnosť firiem kdesi na druhom konci sveta, už to nie je také potešujúce. Reálne dopady globalizácie cítime všetci, a už nie iba v akejsi virtuálnej podobe, ale v skutočnom každodennom živote. Čo sa začalo kdesi v salónoch finančných skupín a skupiniek, prenieslo sa v reálnom svete na každú ulicu každého mesta. Pesimistické predpovede hroziace zrútením konzumnej špirály sa napĺňajú. Prílišná integrácia predznamenáva následnú dezintegráciu, čo nám z histórie dosvedčujú napríklad dejiny rozpadu Rímskej ríše. Aj o tom je kniha, ktorá osvetľuje mnohé súvislosti diania v súčasnom svete: „Tajomstvo úspechu globalizácie spočíva v schopnosti obrovských firiem privatizovať zisk zo svojho podnikania a pritom mnohými spôsobmi presunúť čo najvyššiu časť nákladov na národné štáty, medzi ktorými sa kapitál veľmi flexibilne presúva. Podľa najvýznamnejšieho českého sociológa Jana Kellera to má potom za následok, že 358 najbohatších ľudí tejto planéty vlastní rovnaký majetok ako najchudobnejšia polovica ľudí, teda viac než tri a pol miliardy chudobných. Celý koncept globalizácie je postavený na akejsi zvrátenej či obrátenej solidarite, teda solidarite najchudobnejších s najbohatšími.

  Autor Roman Michelko je vyštudovaný historik a politológ, čo sa primerane prejavuje v jeho bohatej publicistickej činnosti. Knižne vydal v roku 2006 súbor esejí Revoltujúci Sizyfos a v jeho novej knihe Eseje o globalizácii sa danej tematike venuje analytickým i syntetizujúcim spôsobom. Triezvosť a vyhýbanie sa demagogickým formuláciám umocňujú autenticitu faktov, na ktorých Michelko vystaval kompozíciu tejto knihy. Faktografické argumenty napomáhajú zrozumiteľnosť podania spletitej problematiky, čo je podporené aj vyzretým a pútavým publicistickým štýlom.

Roman Kaliský-Hronský