Recenzia
Richard Cedzo
23.07.2007

Eukleidovo okno - Leonard Mlodinow

Leonard Mlodinow: Eukleidovo okno

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007. Preklad Jozef Kovaľ

  Fyzik Leonard Mlodinow je kultúrnej obci známy najmä vďaka svojej spolupráci s hollywodskymi producentmi, písal totiž scenáre k známemu seriálu Star Trek. Okrem toho je spoluatorom, popri svetoznámom fyzikovi S. Hawkingovi, popularizačnej knihy Ešte stručnejšia história času a v neposlednom rade autorom knihy o geometrii, Eukleidovo okno, ktorá už stihla vyjsť vo viacerých prekladoch.

  Mlodinow uvádza príbeh geometrie od Euklidových rovnobežiek až k najmodernejším koncepciám hyperpriestoru. Príbeh geometrie odvíja na pozadí (zaujímavých) životov najvýznamnejších postáv tohto odboru. Teda aspoň podľa Mlodinowa. Aj keď sa knižka číta veľmi ľahko a príjemne, a od čitateľa nevyžaduje špeciálne vedomosti, pravda, okrem pozornosti, možno s Mlodinowom polemizovať, prečo si volí práve 5 postáv (Eukleides, Descartes, Gauss, Einstein a Witten), s ktorými stotožňuje 5 revolúcií v geometrii. Predovšetkým Einstein pre mňa nezosobňuje typ revolúcie v geometrii, aj keď, pravda, s jeho teóriou relativity sa mení chápanie priestoru a času. Uvedomujem si síce, že ide len o popularizačnú prácu, predsa mi však chýba aspoň jasné vymedzenie pojmu revolúcia. Autor hľadí na geometriu skôr očami fyzika, nie matematika.

  Mlodinowov priam žoviálny štýl písania a rôzne anekdoty sú výrazným obohatením a akýmsi sviežim vetrom v rámci tohto typu literatúry. Niekedy sú síce na úkor zaujímavejších informácií z geometrie (miestami až vymyslenými faktami: Hitler postavil plynové komory v Poľsku preto, že Poliaci boli antisemiti), ale čitateľa nimi dokáže udržať v napätí a nedovolí mu zahodiť knihu už po niekoľkých stranách zo zbytočných obáv, že aj tak ničomu neporozumie. Zvedavci určite porozumejú. A ešte sa aj pobavia.

  Záverom niekoľko slov k prekladu. Preklad je veľmi čitateľný a zrozumiteľný, občas síce chýba „slovíčko“ z originálu, ale význam to, našťastie, nemení. Medzi registrom a textom je častý nesúlad mien a názvov (spomeniem len Dirac – Dirak, Georg Cantor – Greg Cantor, Fizeau – FitzGerald, pričom prvý výraz je zakaždým správny).

Richard Cedzo