Recenzia
František Litecký
29.05.2008

Fantázia 2007 - Pohľady za realitu

Pohľady za realitu

Fantázia 2007, Šaľa, Mgr. Ivan Aľakša – FANTÁZIA 2007. Editor Ivan Pullman

  Úvod vydavateľa, desať poviedok (päť finálových, päť poviedok z hornej časti súťažného peletónu) a esej nájdeme v knižke, ktorá je výstupom piateho ročníka Ceny Fantázie. Pretože som presvedčený, že prózy majú mať a majú cenu bez ohľadu na konkrétne umiestnenie, zmienim sa o nich predtým, než sa väčšmi dotknem samotnej súťaže.

  Najprv žánrové hľadisko. Šesť poviedok vedecko-fantastických, tri fantasy príbehy, jeden hororovo ladený kúsok. Tematicky dominuje záujem o alternatívy budúcnosti, ktorá sa prelína s prítomnosťou. Atmosféra je zväčša ponurá.

  Dúha pre Jestera od autorky Brynn Absolon ponúka drsnú víziu katastrofického sveta rozvráteného vojnovým konfliktom.  Mrazivé, veľmi pôsobivé, trocha rušivo však vyznieva rozprávač príbehu: chvíľu autorský a chvíľu personálny. Elipsis Juraja Draxlera vystríha pred nadmerným ovplyvňovaním technológiami. Z hľadiska atmosféry či pointy autor neponúka nič objavné, poviedok - výstrah ponúka vedecká fantastika mnoho. Možné ťažisko textu zrejme spočíva v technologickom pozadí... Obracanie na popol Viktórie Laurent-Škrabalovej predvádza ďalšiu z neutešených budúcností, lahôdkou sú v nej myšie chvostíky. Posun krátkych okamihov Moniky Michalovovej si zasa berie na mušku génové inžinierstvo. Martin Kochlica textom Druh komunikácie oprávnene zaujal jedného z porotcov, Roberta Pilcha, vydavateľa českej fantastiky, ktorý, podobne ako ja, oceňuje hutnosť jazyka a uveriteľné prostredie dynamickej poviedky v štýle cyberpunku. Už pomerne skúsený autor Daniel Klimek nás ako jediný s poviedkou Potomkovia mŕtvej planéty postaví zoči-voči prišelcom. Netriviálny príbeh zaujme i náročných čitateľov. Na polceste k zatrateniu Adama Valenčíka prináša horor založený na živej atmosfére bez krikľavých rekvizít či scén.

  Zaujímavo spracované je prelínanie fantastického a reálneho sveta v texte Čierny les Moniky Sjekelovej. V príbehu možno častejšie skôr tušíme, než vieme, v každom prípade spôsob spracovania autorky bol oprávnene odmenený Cenou Bibliotéky.

Miloš Ferko v poviedke Neodhaliť tvár ukazuje Sibír, v ktorej nevyhynuli mamuty a Lucia Droppová vo víťaznej próze ročníka pod názvom Ako orol po svojom spracúva príbeh o Jurajovi  Jánošíkovi. Nesporne dejovo silný text o slovenskom zbojníkovi trpí archaizovanou štylizáciou jazyka postáv.

  Piaty ročník súťaže Cena Fantázie, ako aj predošlé, prebiehal v dvoch kolách. V prvom kole 59 poviedok hodnotila a päticu finálových poviedok vybrala porota v zložení: Štefan Huslica (poviedkár, víťaz súťaže Cena Gustáva Reussa, autor knižky Niekedy), Robert Pilch (majiteľ českého vydavateľstva Brokilon, cielene vydáva aj prózy slovenských autorov Juraja Červenáka, Dušana Fabiana, či naposledy antológiu To nejlepší z Fantázie), Imrich Rešeta (redaktor kultúrnej rubriky týždenníka Žurnál) a Slavomír Tužinský (manažér veľtrhu Bibliotéka). V druhom kole hodnotenie prevzali čitatelia na internetovej stránke www.fantázia.sk.

  Zborník v nadväznosti na tradíciu Krutohlava, s finálovými textami Ceny Gustáva Reussa, prináša i nebeletristický príspevok Miloša Ferka o poviedkach uverejnených v časopise Fantázia počas desiatich rokov jej existencie. Slovenská fantastika ukázala týmto zborníkom pomerne pestrú paletu podôb. Ako prirodzená súčasť slovenskej literatúry udržiava kontinuitu. Pri čítaní je zrejmé, že pohľad za realitu nie je pohľadom mimo a fantastická poviedka nemusí byť len textom oddychovým, ale i problematizujúcim. Uvidíme, čo prinesie nasledujúci ročník súťaže – jeho propozície sú na zadných stránkach zborníka.

František Litecký