Recenzia
František Litecký
18.01.2012

Fantázia 2011 - S rekordným počtom

Šaľa, Mgr. Ivan Aľakša – FANTÁZIA 2011
Editor Ivan Pullman

Zborník výberu poviedok súťaže Cena Fantázie obsahuje okrem pätice fi nálových próz víťazné diela pridružených súťaží, dva texty vybraté editorom, úvod vydavateľa, doslov literárneho vedca a kritika Petra F. ’Riusa Jílka. Cenu spoločnosti Intel za najlepšiu sci-fi poviedku získala Zuzana Droppová. Príbeh pod názvom Telo znalcov žánra neomráči originalitou námetu, spracovanie výmeny tiel je však v súčasnosti pre mnohých aktuálne zápasom o hmotnosť a výzor. Cenu Bibliotéky si odniesla osobne pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov vo Francúzsku dlhodobo žijúca Viktória Laurent-Skrabalová za postkatastrofi cky ladené dielo s názvom Syndróm BEE. Cenu Béla, určenú najkvalitnejšiemu dielu v žánri horor, udelilo vydavateľstvo Artis Omnis Ivanovi Kučerovi (Prasa). Text znepokojuje reáliami takpovediac spoza rohu. Celkovým víťazom súťaže sa stal Ivan Čipkár (Mesto na konci času), ktorý sa na súťaži zúčastnil po prvýkrát. Vedomie vetvenia verzií virtuality stavia bytosti nepríjemne ďaleko za hranice možností doprostred trosiek mimozemských civilizácií a vlastných snov. Druhé miesto získal skúsený poviedkar Michal Jedinák (Števko). Krátky hutný príbeh o tragédii so zdanlivo predvídateľne (dojímavým) koncom sa zvrtne v závere na jednom slovku smerom k premýšľaniu. Ďalší z úspešných súťažiacich minulých ročníkov, Michal Spáda, ponúka historickú a literárnu atmosféru Rakúsko-Uhorska druhej polovice devätnásteho storočia. Rafi novaná detektívka krížená motívom sveta za hranicou z čias Terézie Vansovej umiestnená do mestského nemeckojazyčného prostredia získala najviac bodov v hodnotení päťčlennej poroty, po čitateľskom hlasovaní uskutočnenom na sme.sk štylisticky najvybrúsenejší text knihy klesol na piate miesto. Zjavne nie každý bol ochotný a schopný odkrývať vrstvy literárnokultúrnych narážok. Oddychový pól fantastiky v zborníku reprezentuje Jozef Frajkor ml. s príbehom Príhody a dobrodružstvá Karla Fishera a otca Wilhelma: Veselica pod pašovou šabľou. Historické reálie, štipka humoru, súboje, putovanie. Dobrodružno-historická fantasy v štýle Červenáka a iných tvorí prvú časť zrejme autorom zamýšľaného cyklu. Mladá autorka Terézia Píšiová zaujme revitalizáciou motívu „prekliatia rodu“ (Príbehy podfarbené vínom).

Vcelku texty zborníka odzrkadľujú pohyb fantastiky medzi zameraním na zábavnú funkciu a „presah s posolstvom“. Vďaka dvojkolovému hodnoteniu sa organizátorom podarilo súťaž situovať na priesečnice živých literárnych procesov; súťažiaci sú na ceste za úspechom nútení vyrovnať sa s rôznorodosťou aktuálnych potrieb i podnetov. Fantastika tak v kontexte slovenskej literatúry vystupuje ako životaschopný dovnútra i navonok otvorený systém.

Aj v tejto súvislosti príznačne v záverečnej eseji Fantastika nie je svätá trojica Peter F. ’Rius Jílek spochybňuje stereotypy zjednodušene vyhraneného vnímania čistoty žánrov vedecká fantastika, horor, fantasy. V praxi si kritériá môžete overiť čítaním. Zaiste, žiadny vrchol Parnasu, skôr Hefaistova dielňa v útrobách sopky.

Texty tohtoročného zborníka boli vybrané spomedzi doposiaľ rekordného množstva 121 poviedok. Ďalšie príbehy z tohto aj z minulých ročníkov budú sprístupnené v podobe elektronických zborníkov.