Fila Interpretatio Klimt - Peter Michalovič

Peter Michalovič

Fila Interpretatio Klimt

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

Reprezentatívna publikácia o našom poprednom výtvarníkovi Rudolfovi Filovi (1932), ktorý často vstupuje do diel svetových maliarov, aby ich posunul, možno ironizoval, ale aj originálne interpretoval, predstavuje jeho videnie diel Gustava Klimta. O tom, ako Rudolf Fila vstupuje, tentoraz nie do diela, ale do priateľských vzťahov s našimi umelcami, napísal na margo tejto publikácie básnik Jozef Mihalkovič:

,,Patril som aj patrím k okruhu priate­ľov Majstra Filu, ale nevyužíval som túto prináležitosť nijako nepríslušne. Chodieval som do jeho kabinetu na umeleckej strednej škole, chodieval som aj do jeho rezidencií, tam, kde postupne pobýval, nuž tak som sa stal svojím spôsobom podielnikom jeho dielní. Zachytil som návštevné chvíle s Iljom Zeljenkom, pánom Bázlikom, aj návštevy Oskára Čepana, ktorý ma raz vyviedol od Filovcov rovno k nemu domov, kde sme porozviedli chvíľu. Ach, bývalo tam pekne u Fi­lovcov na klasickej štácii na Klobučníckej ulici. U Filovcov sa vždy pozeralo a bolo sa na čo pozerať, ale najmä sa rozprávalo a vždy sa bolo o čom rozprávať. Mal som však šťastie zažiť aj anabázy, ocitol som sa v ro­disku veličenstva Rudolfa Filu v Příbrami na Morave a stálo to za to, tam sme vyšli do terénu a na tvári miesta sme poprechodili kusiská zelene miestnych krovísk, stromovísk a jazierok. Pekné, naozaj pekné zákutia. Také vidiecke, po moravsky pochopiteľné a po moravsky aj nepochopiteľné. Pravdaže sme neobišli ani pamätihodnosti miest zrodu českého podania Biblie, nezabudnuteľné okršleky znovuzrodenia nášho sveta. Demlovské, ale i nezvalovské priblíženia. Chcem to všetko popripomínať aj súvislosti s výtvarným gestom Rudolfa Filu, ktoré je neoddeliteľné od týchto skutočností, hoci Rudo Fila sa naturalizoval v Bratislave, žije tu, pôsobí ako profesor na strednej škole výtvarného umenia, potom aj na vysokej škole, no obzvlášť by som chcel pripomenúť tú strednú školu umeleckého priemyslu, ktorá od Rudolfa Filu veľmi veľa dostala a bezpochyby mu aj veľmi veľa dala. Bezpochyby je to zázrak naučiť sa učiť a učiť, ako sa naučiť. Aké je to pekné. Mne sa zdá, že toto robil pán profesor Fila celý život. Ja som mal šťastie stať sa účastníkom a trochu aj dôverníkom týchto vzácnych skutočností. Na prvú knižku Ľútosť mi urobil obálku Albín Brunovský s využitím, povedzme, dikcie Juana Miróa, na druhú knižku, Zimoviská, Rudolf Fila. Podčiarkol obálku modrým pruhom a vo chvíli zhovorčivosti mi povedal: Jožko, je to obrovnávková modrá.“