Recenzia
Elena Ťapajová
07.05.2009

Film. Veľký ilustrovaný poradca - Ronald Bergan

Ronald Bergan: Film. Veľký ilustrovaný poradca

Časť o českom a slovenskom filme napísal Pavel Hlavatý

Preklad Ivana Musilová , Zuzana Viňanská, Jaroslav Hochel

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008

Hovorieva sa, čo nemáte v hlave, nájdete v lexikóne. A nie je dôležité, či ste odborník alebo laik. Dôležitá je istá dávka nadšenia a očarenia, ktoré vás vedú k tomu, že sa chcete dozvedieť viac o predmete svojho záujmu. Vydavateľstvo Slovart vyšlo v ústrety tejto, nazdávam sa, že nemalej skupine čitateľov edíciou Veľký ilustrovaný poradca a v nej publikáciami špecializovanými na najrozmanitejšie témy, či už ide napríklad o klasickú hudbu, architektúru, víno, psov alebo liečivé rastliny. Najnovšie vzbudil pozornosť zväzok Film.

Renomovaný filmový historik a kritik Ronald Bergan najprv pútavo rozpráva Príbeh filmu od jeho zrodu v roku 1895 až po súčasnosť . Skratkovito predstavuje svetové filmové štúdiá, v prvom rade Hollywood, ale napríklad aj filmové hnutia ako Nová vlna, Dogma 95 či rozvoj filmových technológií vrcholiacich digitalizáciou, nastoľuje aj otázku sexu a násilia na filmovom plátne, ale aj cenzúry.

V druhej časti Ako sa robia filmy nám dovoľuje zasvätene nahliadnuť do zákulisia pojmov ako sú predprodukcia, produkcia a postprodukcia. Dozvieme sa o ceste filmu od námetu a scenára ku konečnému výsledku a distribúcii, ako aj o ľuďoch, ktorí sa na nej podieľajú v samom štábe či mimo neho. Mimochodom, posledným heslo v tejto časti je Úloha filmového kritika.

Tretiu časť tvoria Filmové žánre. V jej 25 kapitolkách sa dozvieme viac o avantgardnom, akčno-dobrodužnom, animovanom, tínedžerskom, životopisnom či gangsterskom filme, kostýmovej dráme, sci-fi a fantasy, muzikáli, westerne, komédii alebo melodráme atď. , ako aj viac o pojmoch film noir, kultový film či filmový seriál a filmová séria.

Časť Svetová kinematografia približuje v 21 kapitolách filmové dianie v rôznych kútoch sveta a najzaujímavejšie filmy a tvorcov tej-ktorej oblasti či krajiny.

Encyklopédii asi najviac zodpovedajú časť Režiséri od A po Z s profilmi a filmografiami 200 najlepších režisérov sveta a časť 100 najlepších filmov – chronologický sprievodca najdôležitejšími filmami všetkých čias.

V čase, keď sa v médiách jednostaj hovorí o oceneniach, ako Oscar či Cesar alebo filmových festivaloch je výbornou pomôckou aj časť Filmové ceny .

Za mimoriadne významné považujem, že vydavateľ pôvodnú publikáciu rozšíril o časť Český a slovenský film, ktorú napísal Pavel Hlavatý. Do slovenčiny u preložil a významne doplnil filmový kritik a publicista Jaroslav Hochel, ktorý bol zároveň zodpovedným redaktorom celej publikácie. Nazdávam sa, že práve vďaka jeho prehľadu o dianí vo filmovom svete nemali prekladateľky z angličtiny Ivana Musilová a Zuzana Viňanská problémy s názvami filmov, pri ktorých sa originál neraz líši od toho, ktorý používa naša distribúcia.

Plusom publikácie je aj pôsobivá grafická úprava a bohatý fotografický materiál s obsažnými titulkami. Za zmienku stoja aj tabuľky s chronologickým prehľadom filmových udalostí alebo tie s označením Odporúčame, s názvami filmov , ktoré si zaslúžia pozornosť, či Kto je kto na scéne ap.

Orientácii čitateľa v knihe pomáha stručný Slovník vybraných termínov z oblasti filmovej techniky a kritiky a, samozrejme, Register.

Bez ohľadu na to, či vnímate film ako súčasť zábavného priemyslu alebo umenie, či ste laik alebo sa zaoberáte touto oblasťou profesionálne, nazdávam sa, že kniha Film vám má čo ponúknuť.

Elena Ťapajová