Filozofia - Ben Dupré, Matematika - Tony Crilly - Pre náročných...

Tony Crilly

Ben Dupré: Filozofia
Preklad Dagmar Šajtyová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011

Tony Crilly: Matematika
Preklad Michal Demetrian
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011

Dve publikácie s edičným podtitulom 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať patria v súčasnej knižnej ponuke jednoznačne k vrcholom vedecko-populárneho žánru. Vydavateľstvo Slovart je známe prekladmi zahraničných titulov, ktoré k faktom, poznaniu a ku vzdelávaniu pristupujú nekonvenčne a vtipne, čo teší deti, mládež i dospelých. Raz darmo, rozmýšľať je moderné, dokonca nevyhnutné, veď znalostná spoločnosť kladie jednostaj väčšie nároky na nás všetkých, vyžaduje informačnú bdelosť a bystrosť už aj pri tých najbežnejších činnostiach. Človek sa tak trochu dostane do pomykova už aj pri high tech šporáku...

Obe knihy sú vlastne výzvou zatrénovať si s mozgovými bunkami, vôbec nie sú oddychovým čítaním, pýtajú si sústredenie a trpezlivosť. Poskytujú však skvostnú kognitívnu zábavu, rozpália mozog a budete mať radosť ako z lúštenia najzložitejších myšlienkových rébusov. Napokon, ony sú prehľadom takých rébusov, inak povedané: každá z nich prináša v päťdesiatke kapitol päťdesiat myšlienok, problémov a tém z histórie i súčasnosti filozofie a matematiky. Sú to štýlovo svieže výkladové eseje s grafickým kumulovaním odkazov a poznatkov, ako sme zvyknutí z encyklopédií. Každej téme patria štyri strany pričom primárny text dopĺňajú príklady, nákresy, zaujímavosti dejín, citáty, súvislosti s tvorcami a géniami, či udalosťami a aplikáciami teoretických vízií pre našu ľudskú prax. Práve v tomto bode azda najviac potenciál kníh otvára nové horizonty, ba aj tí, čo záležitosti posudzujú pragmaticky s prekvapením môžu zrazu uvidieť vitalitu myšlienkových experimentov a nápadov či už ide vo filozofii napríklad o Occamovu britvu alebo otázky slobody vôle a v matematike o algoritmy, hru v kocky, kombinatoriku alebo genetiku. Kapitoly vždy uzatvára vtipná pointa, napríklad tá o topológii, geometrii plôch, vrcholí tvrdením: „Od pneumatík ku kávovým šálkam.“ Vyzerá možno ako povrchný vtip, no s textom má hlbšiu spätosť, na ktorú príde každý, kto si ho pozorne naštuduje – aj na tejto maličkosti vidno, že knihy s citom pre prijímateľa koncipovali odborníci v daných oblastiach: Dupré je filológom a absolventom Oxfordu a Crilly profesorom matematiky.

Anatole France konštatoval, že len hlupák má odpoveď na všetko; parafrázujúc to možno povedať, že len hlupák by hľadal odpovede na všetky otázky filozofie a matematiky v dvoch knihách, no za to pri ich čítaní sa aj sebavedomému vedátorovi zrejme stane, že si ako hlupák bude pripadať. Čo je len ďalším dôvodom hodnotiť ich na výbornú! Výbornú službu vo všeobecnom rozhľade urobia stredoškolákom vo vyšších ročníkoch, ale aj vysokoškolákom, takisto môžu pomôcť pedagógom spestriť učivo, a zaiste v každom otvorenom človeku rozpútajú rad úžasných, nezabudnuteľných intelektuálnych meditácií.