Recenzia
13.09.2004

Filozofia vína

Béla Hamvas

Filozofia vína

Bratislava, Kalligram 2003

Preložil a doslov napísal Karol Wlachovský

Béla Hamvas

Filozofia vína

Bratislava, Kalligram 2003

Preložil a doslov napísal Karol Wlachovský

Môže existovať čosi ako filozofia vína? Útla knižka maďarského autora Bélu Hamvasa, ako vyplýva aj z jej názvu, je pokusom o takúto filozofiu. Nejde o knižku len pre filozofov, je určená všetkým ľuďom. Ľuďom víno milujúcim, aj ľuďom, ktorí víno nepijú. Slovami autora: „Rozhodol som sa napísať modlitebnú knižku pre ateistov. V biede našich čias som súcitil s trpiacimi a takto im hodlám pomôcť.“ Hamvas nechápe víno len ako ovlažujúci nápoj, ale ako niečo bytostne späté so základmi kultúry. Hamvas sa dopúšťa akejsi prešpekulovanej argumentácie, odtrhnutej od pozemskej reality. Možno aj sám ju pokladal za istú formu snívania. Jednoducho sníval o svete, ktorý už bol. S týmto svetom ho spájajú príjemné spomienky na pitie vína, ktoré rozdeľuje podľa regiónov a podľa všakovakých kategórií. A toto všetko mu slúži len na to, aby ponúkol čitateľovi cestu, ako hľadať zmysel svojho pozemského bytia, ktorým ale nie je nestriedme pitie vína. Víno sa tak stáva obrazom ľudskej cesty životom, ako aj v doslove poznamenal prekladateľ. Víno je obrazom ľudského utrpenia, ale aj ľudského šťastia a prekonania svojej malosti.

–pš–