Recenzia
Miloš Leng
09.07.2012

Finklerovská otázka - Howard Jacobson - Traja kamárati

Traja kamárati

Bratislava, Marenčin PT 2011
Preklad Igor Navrátil

Meno britského autora židovského pôvodu Howarda Jacobsona je v európskom literárno-spoločenskom kontexte spájané najmä s  háklivými témami. Jeho najnovší , v poradí jedenásty román získal prestížnu Man Booker Prize 2010. Integruje vysoko reaktívnu a citlivú látku. Jej korene siahajú k dávnej židovskej tradícii, ktorú Jacobson reaktualizuje a mýtizuje. V  lukratívnej štvrti multikultúrneho Londýna zachytáva neobyčajný životný príbeh troch mužov: bývalého zamestnanca BBC Juliana Treslova, filozofa Samuela Finklera a  českého emigranta, profesora Libora Ševčíka. Všetkých troch okrem priateľského puta spája i  bolestná tragická minulosť. Jednoduchú fabulu románu tvoria ich stretnutia v luxusnom Ševčíkovom apartmáne, kde sa úprimne vyznávajú zo svojich životných pocitov, tráum a neúspechov. Kľúčovou udalosťou románu je antisemitský útok na Treslova, jediného nežida z  trojice. Ten odštartuje sériu tragikomických udalostí: pod vplyvom incidentu, v  ktorom mu útočník adresuje poznámku „Ty Žid“, si Julian začne domýšľavo interpretovať svoje korene ako židovské. Jeho mylný výklad podporuje do veľkej miery Finkler, ktorého si Treslov romanticky idealizuje. Erudovaný filozof, autor kníh o  praktickom uplatnení filozofie je pre neho stelesnením židovského kultúrneho obrazu.

Jacobson bohato využíva princíp retrospekcie a prelínania časových rovín, nešetrí humorom a iróniou. Kladie závažné otázky, ale aj ponúka odpovede na široké spektrum aktuálnych spoločenských, etnických, kultúrnych a  rasových problémov. Rozkrýva ich cez príťažlivý, vtipný a  zároveň smutný príbeh. „Ponorení do rozhorúčenej minulosti“ sa dozvieme, kto „poškvrnil, znevážil, pošpinil príbeh pretrvávajúceho priateľstva troch mužov“ a  nahliadneme do najtajnejších zákutí láskou poznačených duší. Do týchto intencií spadá aj Finklerova replika, ukryté motto knihy: „Ak si ma niekedy nosil vo svojom srdci, zabudni na chvíľu na Šťastenu.“