Recenzia
Jaroslava Lalíková
28.09.2007

Futurizmus - Sylvia MARTINOVÁ - Zamurované vitráže, vypálený Louvre

Zamurované vitráže, vypálený Louvre

Sylvia MARTINOVÁ

Futurizmus

Taschen / Vydavateľstvo Slovart 2007

„Vypáľte Louvre!“ Tak znel obľúbený slogan mladých, takmer výlučne talianskych umelcov, ktorí sa zoskupili okolo svojho duchovného otca, básnika Filippa Tommasa Marinettiho. Svojou estetikou sa búrili proti akýmkoľvek tradíciám (galérie ako Louvre pre nich predstavovali cintoríny) a ospevovali krásu veľkomiest, ich dynamiku, uchvacoval ich pohyb, agresivita a živočíšnosť. Skrátka šlo im o viditeľnú a nespokojnú reakciu na beznápadité umelecké smery 19. storočia a hľadanie výrazových prostriedkov odmietajúcich francúzsky impresionizmus. Svoj umelecký program pomenovali futurizmus, ako protiklad k paséizmu, všetkému minulému. Inšpiroval ich v tom Nietzscheho budúci nadčlovek. Za najobľúbenejšiu formu prejavu považovali spoločenské škandály, chaos a anarchiu. Ich vyzývavý umelecký program napokon vyústil do otvorenej koketérie s fašizmom a postupne degeneroval, ako sa jeho členovia oportunisticky uzmierovali so štátnymi inštitúciami. Autorka tejto neveľkej knihy zasvätene a prístupne predstavuje nenáročným milovníkom umenia tento rozporuplný umelecký smer 20. storočia. Vždy prostredníctvom jedného reprezentatívneho diela umelca, oboznámi čitateľa s jeho základnými biografickými údajmi. Ešte predtým však načrtne základné charakteristiky umeleckého smeru. V texte sú tiež graficky zvýraznené kľúčové heslá a myšlienky predstaviteľov jednotlivých umeleckých prúdov. Hutnému spracovaniu látky nechýba erudícia a živosť a základné, sprievodné historické udalosti.

Jaroslava Lalíková