Recenzia
Peter Brezňan
20.09.2012

GASPIPE. Spoveď mafiánskeho bossa - Philip Carlo - Rozleptaná legenda

Rozleptaná legenda

Bratislava, Ikar 2012Preklad Ivana Musilová Temné rozprávky, legendy malých, mladých chlapcov. Poznáme ich ešte? Vráťme sa k  jednej z  nich, tej o ctihodných mužoch, krstných otcoch. Sú tichí, temní, mocní, pokojne svet sledujúci dravci, vládnu silou konať proti systému, nepodriadiť sa poriadku cudzích pánov, na ktorých treba tvrdo drieť. Silou neprijať ich spravodlivosť, ak treba, sú schopní vymôcť si svoju pre seba, pomstiť sa, zabiť zákernú sviňu, všetky svine, čo im siahli na blízkych. Lebo tak to zvyčajne v legendách býva, svine idú po blízkych, ulúpia ich nenávratne, umlčia navždy. Smrť volá po smrti, ruka ctihodného pri pomste je nemilosrdná, sviňa nemôže slobodne ďalej pobehovať, chechtať sa svetom, musí byť rozdrvená – tak káže volanie z temnôt spravodlivosti tých dravcov. A oni ho nasledujú, vediac ho bez váhania vyplniť.

Keď si chceme temne krásnu legendu uchovať neporušenú, nechceme jej prestať veriť, nemali by sme sa s touto knihou príliš zbližovať. Akoby predstavovala jej trpký koniec – končí napadnutá sírou „nechutnej“ skutočnosti, ktorá ju postupne, no dôkladne rozožiera.

Na pozadí spletitej histórie newyorskej mafie druhej polovice 20.  storočia sa odvíja príbeh jednej z posledných „hviezd“ neba Cosy nostry, bossa jedného z jej piatich najmocnejších klanov. Môžeme ho sledovať už od detstva, kde mu taliansky pôvod a prostredie talianskeho Brooklynu (odkiaľ pochádzal i  Al Capone) predurčujú ďalšiu cestu,  cestu za najväčším snom mladého Taliana – stať sa ctihodným mužom. Uskutočniť si svoj americký sen. Je veľkým, temným dravcom, a tak sen všetkými prostriedkami prenáša do reality. A čo prináša uskutočnený sen? Všetko. Zarábať rýchlo obrovské peniaze, užívať si, založiť rodinu, milovať ju, chrániť, vzbudzovať úctu u druhých, zabíjať – obchodne, sem-tam i kvôli prežitiu, a ešte kradnúť, kde sa dá – heslo znie: Proste, vezmi si, čo chceš. Dlho je sen životom, dlho je život krásny, ba možno až príliš krásny, príliš sladký. Legenda žije, no postupne puká, triešti sa. Mnohí ctihodní muži prestávajú byť ctihodní, dravci korumpujú napokon krysy, i  tento svet sa obracia naruby. A  aj  náš hrdina, čo tak nenávidel krysy a bez milosti ich likvidoval, podľahne tlaku okolností. Legenda je mŕtva, ba ešte horšie – rozleptaná sírou skutočnosti. Dravec a krysa v jednom; seba môže len nenávidieť.

Pre nás, tých „slušných“, je to len dobre, no netreba sa klamať, na voľné miesta nastúpili iní, neľútostní dravci.