Gnóza – tajné kresťanské učenie - Tau Malachi

Tau Malachi: Gnóza – tajné kresťanské učenie, Bratislava, Ikar 2007. Preklad Martin Štulrajter

  Pred verejnosťou v knihách postupne zaznievajú kritické a reformné hlasy k otázke cirkvi, objavujú sa nekanonizované/apokryfné evanjeliá (Tomášovo, Filipovo i.), pribúdajú interpretácie náboženských symbolov i samotného Boha, dôraz sa kladie na subjektívne až subjektivistické vnímanie Boha – všetko s cieľom narúšať alebo rovno vyvrátiť ustálenú teológiu oficiálnej cirkvi, ktorá sa v takýchto publikáciách zväčša označuje za ortodoxnú, vonkajšiu, exoterickú, patriarchálnu, fundamentalistickú, formálnu atď. Tento voči (nielen) rímskej cirkvi opozičný mnohohlas – aj keď ponúka neraz vábivé, inšpiratívne, provokatívne a prekvapivé riešenia pre človeka a jeho prežívanie viery – má očividný hendikep: jeho mnohosť totiž spôsobuje nejednotnosť a nejednoznačnosť, evidentné protirečenia. Oproti zásadným formuláciám cirkvi, pevnosti a v rámci ľudských možností aj presnosti a úplnosti jej výkladu Boha, do veľkej miery aj jednoliatosti tradície a zjavnosti jej náboženských úkonov, alternatíva obstojí ťažšie. V princípoch sa však každý rozhoduje sám a pre niekoho môže znamenať čítanie takejto literatúry pozitívny obrat v živote, doslova metanoju – pre iného zasa domýšľanie/dotváranie zažitej viery – pre niekoho urážku vlastného presvedčenia – pre iného to môže znamenať totálny rozvrat vnútorného sveta, chaos... V tom poslednom prípade však platí, že konštatovanie chaosu už znamená vedomie poriadku, takže aj takáto literatúra môže byť pre človeka nadobúdaním. To sa pokojne môže stať aj s knižkou Gnóza, ktorá predstavuje koncentrovaný, stručný výklad gnosticizmu ako ezoterickej, tajnej a mystickej náuky. Tau Malachi prednedávnom vstúpil na náš knižný trh cez vydavateľstvo Ikar publikáciou Tajné evanjelium Márie Magdalény. Ako sofiánsky gnostik používa titul tau, čo je medzi zasvätenými titul majstra, nižšie sú starejší a učeníci, takže už titulom vo svojom mene potvrdzuje kompetentnosť vlastných textov. V trinástich kapitolách postupuje od základných definícií, cez chápanie Ježiša (Jéšuu) a úlohy Márie Magdalény – ich vzťah opisuje ako posvätný tanec Ženícha a Nevesty (hieros gamos), spomína ich syna sv. Michala, takisto približuje predstavu Boha ako Boha Otca i Boha Matku, interpretuje Demiurga/Satana a Apokalypsu. Posledné kapitoly sú posunuté do morálnej roviny, autor sa zamýšľa nad desatorom Starého zákona a súbežne nad Blahoslavenstvami Nového zákona, nakoniec ponúka základné gnostické metódy pre duchovnú prax: duchovná afirmácia, tvorivá vizualizácia a prax dokonalého úspechu. Ideovým základom celej publikácie je priblížiť cestu k osvieteniu, k sebauvedomeniu „prostredníctvom priamej a osobnej skúsenosti“ (s. 8) každému, kto má záujem. Zároveň treba povedať, že v slovenčine je to najlepší výklad tohto tajného učenia.

  Ak máte naozaj záujem o náboženskú alternatívu, potom vás určite poteší aj najnovšia kniha z tejto oblasti z vydavateľstva Ikar, a tou je Ježišova dynastia od vedca Jamesa D. Tabora. Vydavateľstvo Ikar ju venuje jednému z tých, ktorí nám pošlú kupón zo strany 11 do 26. septembra.

 

Radoslav Matejov