Recenzia
Jaroslava Lalíková
28.09.2007

Gotika - Robert SUCKALE, Mathias WENIGER, Manfred WUNDRAM - Zamurované vitráže, vypálený Louvre

Zamurované vitráže, vypálený Louvre

Robert SUCKALE – Mathias WENIGER – Manfred WUNDRAM

Gotika

Taschen / Vydavateľstvo Slovart 2007

Ak sa domnievate, že gotické umenie je nudné, prípadne monotónne, neváhajte a siahnite po útlej knižke. Autorské trio približuje základné informácie a najvýznamnejšie výtvarné diela tohto kontemplatívneho umenia, ktoré stojí medzi stredovekom a renesanciou. Vplyv gotiky, ako zdôrazňujú autori, je na niektorých miestach (najmä na Pyrenejskom polostrove) taký silný, že ešte aj v 16. storočí prijíma renesančné prvky bez toho, aby sa „vzdávala svojich základných štruktúr“. Ani jeden sloh nedominoval Európe po rozpade rímskej ríše tak dlho, ako práve gotika. A hoci v nej naďalej prevládajú sakrálne motívy (je v nej hlboko zakorenené kresťanstvo), gotickí maliari už na rozdiel od svojich predchodcov vyhľadávajú aj svetské témy. Objav profánneho v umení vedie k radostnejšiemu precíteniu v umeleckej tvorbe. Autori si všímajú umelecké školy v Taliansku, Francúzsku, venujú sa aj pražskej škole za vlády Karola IV. a svoj prehľad uzatvárajú holandskou a nemeckou gotikou. Na jednotlivých obrazoch poukazujú na vzájomné ovplyvňovanie gotiky pochádzajúcej z juhu a zo severu. Zo severu išlo predovšetkým o obrazy krajiniek a maľbu na drevo, sever zasa čerpal z čoraz svetskejšieho charakteru malieb zasadených už do svetského prostredia. Čitateľ sa tiež dozvie, aké techniky maľby a materiály používali jednotliví umelci, stručné životopisné údaje, pričom autori letkom uvádzajú aj nevyhnutný historický kontext, v ktorom tieto kľúčové diela gotiky vznikali.