Haiku 2014 (kolekcia)

Haiku 2014

Po zbierkach Mávnutie krídel (Skalná ruža 2011) a Haiku, haiečku, haiku zelený (F. R. & G. 2011) sa nadšenci tejto starej básnickej formy pochádzajúcej z Japonska môžu tešiť z ďalšieho prírastku do svojej knižnice. Kolekcia Haiku 2014 obsahuje štyri dvojjazyčné knihy v slovenčine a slovinčine od slovenských tvorcov haiku – Ivan Kadlečík, Stanislava Repar, Daniel Hevier, Daniela Bojnanská – a krátku antológiu slovinského haiku s prekladmi do slovenčiny, češtiny, rumunčiny, nemčiny a angličtiny, ktorú zostavil básnik, filozof, prekladateľ, esejista a  riaditeľ vydavateľstva KUD Apokalipsa Primož Repar.

Zbierka básnika, prozaika, esejistu a vedca Ivana Kadlečíka (1938 – 2014) Matka všetkých slov je výberom haiku z jeho rovnomennej knihy (F. R. & G. 2007), ktorý zostavila a do slovinčiny preložila Stanislava Repar. Kadlečíkove haiku sú polytematické. Typické sú pre ne filozofické, meditatívne témy či vzťah k najbližším a spájanie trojverší do zložitejších útvarov, čím sa mierne odkláňa od tradičného japonského haiku. Nasledovanie tradície môžeme pozorovať v prípade Haiku súkvetia, kde využívaním naturistických prvkov kladie dôraz na senzuálnu zložku verša.

Slovenská a  slovinská spisovateľka, prekladateľka, literárna vedkyňa a vydavateľka Stanislava Repar (1960) vo svojej knihe Fabrika na porcelán bohato využíva interpunkciu a často spája niekoľko trojverší do jedného celku. Nedodržiava vždy striktne počet slabík: „snehom prikryté / hrudy, hrboľaté polia. / Tony citrónovej.“ Jednotlivé haiku nesú názov podľa miest, kde vznikli (Ľubľana, Liptovský Mikuláš, Pécs,...) a vytvárajú akýsi denník, ktorý prepája atmosféru týchto miest s vnútorným svetom autorky.

V knihe Na niti mesiac nájdeme tematicky rôznorodé haiku od básnika, prozaika a prekladateľa Daniela Heviera (1955), ktoré sú neprehliadnuteľné svojou bohatou metaforikou a schopnosťou maximálnej výpovede na minimálnom priestore. Zaujímavým aspektom je aj využívanie paradoxu: „Hodiny stoja / na parapete okna / Stoja a idú.“ Autorove haiku sa vyznačujú najmä naturistickými a reflexívnymi motívmi. Posledné haiku jeho zbierky je dôkazom toho, ako majstrovsky narába s lyrickou skratkou a myšlienkovým presahom: „Vták stráca perie / Kľúče strácajú ľudí / Vždy niečo chýba.“

Poetka Daniela Bojnanská (1960) vo svojej knihe Tri slnká predstavuje prevažne tradičné haiku, vychádzajúce z prírodných motívov. Prepája naturistické prvky a zmeny počasia s láskou k mužovi, čím vykresľuje dynamiku vnútorného prežívania lyrického subjektu a dodáva svojej poézii intímny charakter: „májové dažde / kiež by som v  každej kvapke / padala k tebe.“

Poslednou knihou kolekcie Haiku 2014 je krátka antológia slovinského haiku s názvom Broskyňové puky. Svoje texty tu predstavili Milan Dekleva, Jure Detela, Alenka Zorman, Darja Kocjančič, Josip Osti, Rade Krstić, Jože Štucin, Dimitar Anakiev, Tone Škrjanec a zostavovateľ zbierky Primož Repar. Haiku zo slovinského jazyka preložila do slovenčiny Stanislava Repar, do angličtiny Jure Novak, Alan McConnell-Duff, Alenka Zorman a Joshua Beckman, do češtiny Aleš Kozár, do rumunčiny Paula Braga a do nemčiny Dietmar Tauchner.