Recenzia
Milan Sabo
30.04.2015

Hegemónia – Erik Šimšík

Erik Šimšík debutoval zbierkou experimentálnej poézie Monorezeň & stereozemiaky. Hegemónia (obe Drewo a srd, 2014) je autorovým prozaickým debutom obsahujúcim tri novely: Hegemónia, Dávaj pozor na obličky, Malasaña.

Ich jednotiacim tematickým prvkom je pocit neúplnosti a nenaplnenia postáv, nespokojnosti so životom. V ostrom kontraste sa tu ocitá korporátny svet pars pro toto vyjadrený priestorom „plnom kójí plných ľudí“ mumifikovaných uniformitou, stereotypom, karierizmom a  neviazané putovanie naprieč Európu so stanom, batohom a  prostou túžbou byť. Nespokojnosť sa v  jednotlivých prózach transformuje do rozličných podôb pohybu.

V  úvodnej rovnomennej próze možno tento pohyb definovať ako neúspešný pokus o  útek za svojím snom. Martin tuší, čo by ho v živote mohlo napĺňať, neodhodlá sa však ku konkrétnemu činu. Naopak, stáva sa predmetom nevyhnutnej konfrontácie s opačnými predstavami jeho partnerky Petry. Hegemóniu vo vzájomných vzťahoch postáv možno interpretovať ako pocit nadradenosti vlastných záujmov a predstáv o živote.

V próze Dávaj pozor na obličky je pohyb vyjadrený útekom do snovej roviny a  predstavuje fantazmagorické reťazenie premenlivých udalostí, postáv, kreatúr a  rozličných podôb časopriestoru. Hlavná postava je pozorovateľom ľudí na stanici, citlivo vníma bezprostredné okolie a  necháva sa unášať, hľadajúc identitu stratenú v uniformite davu. Základná dejová línia je v podstate jednoduchá: útek. Ten je, paradoxne, jediným pevným bodom príbehu funkčne vystavaným na princípoch sna a gravitačným stredom, z ktorého udalosti voľne plynú, a cez ktorý sa opätovne vracajú k samotnému zdroju sna.

Próza Malasaña je v kontexte predošlých textov ich logickým vyústením po obsahovej aj formálnej stránke. Predstavuje konkrétnu cestu po konkrétnych miestach s  jediným cieľom: uniknúť, a jedinou nevyhnutnosťou: vrátiť sa. Príbeh je vyrozprávaný vo forme veršov neviazaných a voľných ako cesta samotná. Rozprávanie vsadené do strofických foriem sa funkčne prelína v  prítomnom a  minulom čase. V  prózach HegemóniaDávaj pozor na obličky zas autor programovo štylizuje rozprávanie do prítomného času, akoby sa dej odohrával v  momente nášho čítania. Využitý prézent funkčne dotuje naráciu patričnou dynamikou, a to najmä v spojení s prelínaním perspektív viacerých postáv.