Recenzia
Igor Machajdík
21.08.2007

História vodného póla na Slovensku - František Jarušek a kolektív - Verní sprievodcovia letom

Verní sprievodcovia letom

Verní sprievodcovia letom

František Jarušek a kolektív

História vodného póla na Slovensku

Bratislava, Artwell Creative, s. r. o., pre Národné športové centrum a Slovenský zväz vodného póla 2007

„Kto nevie prezentovať svoju históriu, pre svet neexistuje,“ konštatuje František Jarušek, hlavný autor publikácie zameranej na špecifickú históriu – vodného póla na Slovensku. Možno s ním len súhlasiť a zároveň oceniť jeho tvorivý skutok, že zmapoval vodnopólový život u nás v období od roku 1919 až do roku 2005, zaznamenáva jeho vznik, vývoj, dôležité udalosti i osobnosti, a tak pre svet potvrdil existenciu tohto úspešného kolektívneho športu.

Cenným prínosom je predovšetkým celková syntéza faktov, pri ich interpretácii cítiť pohľad človeka zainteresovaného na dianí, znalého pomerov a prostredia sveta mokrej lopty, ktorý mu je blízky ako dlhoročnému skúsenému a uznávanému bývalému hráčovi, funkcionárovi i rozhodcovi nielen doma, ale aj v medzinárodných štruktúrach. Chronológia domáceho vodnopólového diania od najstarších čias, profily osobností slovenského vodného póla a exaktne podané informácie o jednotlivých bývalých i súčasných kluboch, reprezentačné výbery (výsledky, zostavy, zápasy, súťaže rok po roku), to všetko si zaslúži obdiv, pretože mnohoročné „naháňanie“ relevantných informácií si vyžaduje okrem mimoriadnej trpezlivosti aj prehľad, ale predovšetkým „tvrdohlavú zanietenosť“ a lásku k svojmu športu. Tá hlavnému autorovi nechýbala. Vďaka patrí aj spolutvorcom z jednotlivých klubov, ktorí prispeli k upresneniu informácií. Vhodnou súčasťou publikácie je aj výklad vývoja pravidiel a rozhodovania. Vodní pólisti všetkých generácií a priaznivci športovej histórie si v knižke História vodného póla na Slovensku 1919 – 2005 určite nájdu tú svoju stať.

                     Igor Machajdík